Detaljer

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  20.02.2020
 • Sted:
  BURFJORD
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norsk, eller annet skandinavisk språk
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BURFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2375451
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftstilskudd fysioterapeut

Vi har ledig 75% driftsavtale for fysioterapeut i privat praksis. Kvænangen kommune har to kommunalt ansatte fysioterapeuter og driftsavtale for en privat fysioterapeut som nå er ledig. Driftstilskuddet er tilknyttet fysioterapitjenesten i Burfjord og med arbeidssted her. Fysioterapitjenesten er lokalisert i umiddelbar nærhet til ergoterapeut, helsestasjon og legekontor. 

Arbeidsoppgaver

 • Allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå
 • Fysioterapi til brukere med komplekse og sammensatte behov
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi og aktiv re-/habilitering
 • Behandling i grupper også ønskelig
 • Deltakelse i samarbeidsmøter

Fysioterapi utført i brukers hjem og nærmiljø må påregnes. Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til gjeldende helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Stillingen innebærer undersøkelse, vurdering, behandling, rehabilitering og gruppetilbud til prioriterte brukere. Virksomheten skal utøves i samarbeid med den kommunale fysio-/ergoterapitjenesten og andre aktuelle samarbeidpartnere.

Fysioterapitjenesten i Kvænangen har utarbeidet felles faglige prioriteringsnøkler som skal benyttes både av fast ansatte fysioterapeuter og fysioterapeut med driftsavtale. Det forventes at kandidaten bidrar med å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens behov og sentrale bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Bred klinisk erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi. I tillegg ønskelig med kompetanse innen kognitiv terapi.
 • Beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Aktiv tilnærming til behandling innen alle aldersgrupper
 • Det er ønskelig at søkeren har kunnskap om og erfaring fra selvstendig næringsdrift, elektronisk kommunikasjon og dokumentasjonsverktøy

Dokumentasjonen skal utføres i godkjent fagsystem. Årsrapportering til kommunen iht. ASA 4313.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig at søker har:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Engasjement for å skape en god praksis

Ved tildeling av avtalehjemmelen skal det legges vekt på hvem av søkerne som etter en samlet vurdering er best skikket. 

Vi tilbyr:

 • 75% driftstilskudd for fysioterapeut
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for jakt, fiske, friluftsliv, ski – og snøscooter.
 • Ny skole og idrettshall fra januar 2020. Gode og trygge oppvekstforhold. Muligheter for å ha barn i friluftsbarnehage.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende fysioterapeut, Solvi Martinsen, tlf. 40 40 56 17, e-post: solvi.martinsen@kvanangen.kommune.no, eller etatsleder helse og omsorg, Unni Edvardsen, tlf. 40 45 01 14, e-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no.

Ved inngåelse av avtale må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 20.02.20.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.