Detaljer


Doktorgradsstipendiat innen statistiske analyser av genetiske data

Vi har en ledig 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i Senter for fruktbarhet og helse. Som doktorgradsstipendiat ved senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam bestående av bl.a. leger, epidemiologer, genetikere, bioinformatikere, demografer og statistikere.

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning finansiert gjennom Forskningsrådets SFF-ordning. Senteret ble opprettet ved Folkehelseinstituttet i 2017. Vi er et tverrfaglig senter og er opptatt av å finne ny kunnskap om årsaksforhold og konsekvenser av fruktbarhet og hvordan de virker gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Senter for fruktbarhet og helse har for tiden over 40 tilknyttede medarbeidere, og vil vokse i tiden fremover som følge av nye forskningsprosjekter. Senteret har også et utstrakt samarbeid med internasjonale miljøer og forskningsgrupper.

Vi søker en kandidat med ønske om å utvikle seg innen statistiske metoder og metodeutvikling for store/komplekse datafiler, spesielt i genetikk. I prosjektet vil vi arbeide med genetiske data, spesielt kombinasjoner av GWAS-gendata (Genome-wide association studies) og EWAS-metyleringsdata (Epigenome-wide association studies) i familietriader. Prosjektet vil benytte internasjonalt kjente datakilder, bl.a. data fra cirka 100 000 familier i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Den unike START-studien (ledet av Siri Håberg) vil også stå sentralt, med f.eks. mulighet for å studere effekten av assisterte reproduktive teknikker på DNA-metyleringsmønstre hos barna. Det finnes få statistiske metoder for integrerte analyser av GWAS- og EWAS-data, så dette vil være viktig i arbeidet.

Den rette kandidaten vil inngå i et stort og bredt forskningsmiljø ved Folkehelseinstituttet og få gode muligheter til å forme egne arbeidsoppgaver og forskningsbidrag innen senterets problemstillinger.

 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra i prosjektet med metodeutvikling og analyser av forskningsdata
 • Skrive artikler og publisere resultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering
 • Delta i kvalitetssikring, vedlikehold, analyse og lagring av data som skal genereres gjennom dette
  prosjektet
 • Formidle resultater både faglig og populærvitenskapelig
 • Bidra til faglig utvikling på senteret og instituttet for øvrig
 • Samarbeide og kommunisere med et stort nettverk av forskere
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå  i statistikk/biostatistikk/medisinsk statistikk, alternativt i relaterte felt som f.eks. bioinformatikk, genetikk eller medisin med solid statistikk-kompetanse
 • Tilfredsstille kvalifikasjonskrav til opptak til PhD-programmet ved Universitetet i Oslo eller Bergen
 • Kjennskap til begreper fra genetikk og epidemiologi er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og helst et skandinavisk språk
 • Erfaring med databehandling og statistikk, samt analyse av store datasett er en fordel
 • Erfaring med relevante statistikk-programmer, som R og STATA er en fordel
Personlige egenskaper

Vi søker en kandidat som er:

 • Idérik, resultatorientert og systematisk
 • Engasjert i statistisk metode med gode anvendelser, spesielt i genetikk
 • Personlig egnet, med gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et meget aktivt kompetent og mangesidig forskningsmiljø
 • Mulighet for å jobbe med forskningsdata i verdensklasse
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Inkludering i Folkehelseinstituttets nettverk for doktorgradsstipendiater, med faglige og sosiale
  samlinger
 • 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat med lønn etter avtale, innenfor statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden