Detaljer


Doktorgradsstipendiat innen infertilitet og kardiovaskulær helse

Vi har ledig en 3-årig stilling som stipendiat knyttet til prosjektet INFERTILITY: Understanding the causal nature of the relationship between infertility and cardiovascular disease. Prosjektet er finansiert av det Europeiske forskningsrådet. Stillingen blir opprettet ved Senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet, som er et senter for fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet. Som doktorgradsstipendiat i senteret vil du inngå i et dynamisk tverrfaglig og internasjonalt miljø.  Vi er et senter i vekst med et sterkt faglig og sosialt miljø, og har nylig ansatt flere postdoktorer og doktorgradsstipendiater.
 
Det overordnede målet i prosjektet er å bedre forstå sammenhengen mellom infertilitet og kardiovaskulær helse. I prosjektet skal vi undersøke om både kvinner og menn som er infertile har en økt risiko for hjerte-kar sykdommer. Vi skal i tillegg studere om de klassiske risikofaktorene for hjerte-kar sykdommer (overvekt, røyking, høyt blodtrykk, etc.) påvirker fruktbarheten, for å avklare om en eventuell økt risiko for hjerte-kar sykdommer hos infertile menn og kvinner reflekterer en dårligere kardiometabolsk helse som var tilstede før deres infertilitet ble oppdaget. I prosjektet vil vi også studere om svangerskapskomplikasjoner og bruk av assistert befruktning kan være mulige forklaringer for en økt risiko for hjerte-kar sykdommer blant infertile kvinner. Vi vil benytte store datasett, inkludert nasjonale registerkoblinger, Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) og Helse-undersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Prosjektet vil bruke genotype data både for å gjennomføre genetiske assosiasjonsstudier og for å bruke genetiske markører som instrumentelle variable i Mendelsk randomiseringsstudier.   
 
Som doktorgradsstipendiat vil du bli tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslo. Det kan også væremulighet for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre analyser av forskningsdata i samsvar med prosjektet.
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler som skal inngå i avhandlingen.
 • Formidle resultater både faglig og populærvitenskapelig.
 • Bidra til å utvikle forskning på senteret og Folkehelseinstituttet for øvrig (bidrag på finansieringssøknader og på andre forskningsartikler og -prosjekter).
 • Samarbeide og kommunisere med et stort nettverk av forskere.
Kvalifikasjoner
 • Fullført medisinstudiet eller mastergrad innenfor statistikk, genetikk, eller epidemiologi.
 • Tilfredsstille kvalifikasjonskrav til opptak til PhD-programmet ved Universitetet i Oslo
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og gjerne et skandinavisk språk.
 • Erfaring med bruk av statistikk-programmer som R eller STATA er en fordel.
 • Erfaring med forskning er en fordel.
 • Kjennskap til det norske helsesystemet er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Nytenkende, initiativrik og resultatorientert.
 • Interesse for temaer som er relevante for prosjektet og senteret (kardiovaskulær helse, genetikk, og fruktbarhet).
 • Personlig egnethet, gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.
 • Kandidaten må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet samt bidra til et inkluderende arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø.
 • Mulighet for å jobbe med forskningsdata og forskere i verdensklasse.
 • Mulighet for faglig utvikling, utvikling av egen forskerprofil.
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel.
 • 3-årig midlertidig stilling som stipendiat med lønn etter avtale, innenfor statens regulativ.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden.
 • Tiltredelse etter avtale.