Ledig stilling

Københavns Professionshøjskole

Docent i bæredygtigheds- og naturfagsdidaktik på læreruddannelsen

Forskning og utvikling

Brænder du for at styrke naturfagsundervisningen og undervisningen i bæredygtighed i grundskolen og på læreruddannelsen? Har du en stærk forsknings- og udviklingsprofil inden for bæredygtighed, grøn omstilling og naturfagsdidaktik? Har du lyst til at stå i spidsen for en ambitiøs faglig udvikling af et aktuelt og vigtigt forsknings- og udviklingsfelt i samarbejde med dygtige kolleger både lokalt, nationalt og internationalt, så er denne stilling måske noget for dig?

I den naturfagsdidaktiske forsknings- og udviklingssatsning på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) ønsker vi at sætte yderligere fokus på bæredygtighed og grøn omstilling - både som et forskningsfelt knyttet til grundskolen og som et fagelement i læreruddannelsens undervisning. Vi søger derfor en docent, der brænder for at udvikle viden om bæredygtigheds- og naturfagsdidaktik, og som kan samle et forskningsmiljø på KP til gavn for både elevers viden og handlekompetence ift. bæredygtighed og grøn omstilling i grundskolen, og som kan understøtte integrationen af bærdygtighedsdidaktikken i læreruddannelsens faglige undervisning.

De hastige forandringer i klimaet og den bekymrende udvikling i biodiversiteten i Danmark og resten af verden kræver en omfattende og fokuseret grøn omstilling. En væsentlig forudsætning, for at vi når i mål, er, at de kommende generationer forstår menneskets rolle i den grønne omstilling og kan agere hensigtsmæssigt. Folkeskolen spiller en afgørende rolle ift. at styrke elevernes viden, dannelse og handlekompetence ift. bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor præger orienteringen mod bæredygtighed og den grønne omstilling allerede indhold og fokus på læreruddannelsen, og bæredygtighed er aktuelt skrevet frem som en del af læreruddannelsens formål på nationalt niveau.

Men vi mangler empirisk viden om, hvordan skolen både i de enkelte fag, på tværs af fag og som organisation kan arbejde pædagogisk og fagdidaktisk med bæredygtighed og grøn omstilling. Og vi mangler ligeledes viden om, hvordan dette arbejde bør præge undervisningen på læreruddannelsen. Der er således behov for at udvikle didaktiske og pædagogiske greb, som bidrager til at sikre kvaliteten i de mange måder, hvorpå bæredygtighed kommer til syne og integreres i undervisningen både i skolen og på læreruddannelsen.

Som landets største læreruddannelse beliggende i København vil vi udvikle et solidt forskningsmiljø inden for bæredygtighed, grøn omstilling og naturfagsdidaktik i et samarbejde mellem grundskoler, KP's lærerstuderende, undervisere og forskere ved læreruddannelsen på KP og ikke mindst relevante eksterne aktører. Forsknings- og udviklingssatsningen på KP vil bidrage med forskningsbaseret viden om, hvordan fagelementer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling kan tænkes ind i folkeskolens fag. Docentens primære ansvarsområder vil være at;

 • drive fokusområdet inden for den naturfagsdidaktiske forsknings- og udviklingssatsning – herunder være ansvarlig for at sikre forskningsproduktion og forskningskvalitet.
 • bidrage til vækst i forsknings- og udviklingsprojekter, der opnår ekstern finansiering med henblik på kapacitetsopbygning i satsningen og i instituttets forskningsmiljø.
 • fremme videnskabelig og praksisrettet publicering både nationalt og internationalt med henblik på at styrke kvaliteten af læreruddannelsen og folkeskolen.
 • styrke kapacitetsopbygningen gennem samarbejde med universiteter, andre UC’er, internationale partnerskaber og kompetenceudvikling af læreruddannelsens undervisere.
 • vejlede ph.d.-stipendiater og ph.d.-ansøgere.
 • indgå i og samarbejde med kolleger om den samlede satsning omkring bæredygtighed og grøn omstilling på KP.

Om dig
Som docent forventes du at have formelle kvalifikationer inden for forsknings- og udviklingssatsningens fagområde i form af en ph.d.-grad eller tilsvarende, samt solid forskningsledelseserfaring og nationale og internationale videnskabelige publiceringer.

Herudover forestiller vi os, at du;

 • er en stærk forsknings- og udviklingsprofil inden for relevante dele af bæredygtigheds- og naturfagsdidaktikken.
 • har en kandidatgrad eller tilsvarende inden for et af skolens naturfag.
 • har erfaring med praksisrettet, anvendelsesorienteret forskning og udvikling med et stærkt fokus på at forandre og forbedre praksis i skolerne.
 • har solid erfaring med forskningsformidling
 • er en kompetent forskningsleder og projektudvikler med viden om organisering, organisatoriske processer og projektledelse både internt og i partnerskaber med kommuner, skoler, universiteter og andre typer organisationer
 • kan dokumentere resultater ift. ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter, nationalt og internationalt
 • enten aktuelt eller potentielt er en stærk stemme i den offentlige debat, der kan bidrage til at sætte nye dagsordener ift. bæredygtighed, grøn omstilling og naturfagsdidaktik i skolen.

Om os
På Københavns Professionshøjskole har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

På læreruddannelsen har vi 4 forskningsprogrammer, hvor du som docent kommer til at stå i spidsen for et fokusområde i bæredygtighed og grøn omstilling forankret i forsknings- og udviklingssatsningen i naturfagsdidaktik inden for programmet Udvikling af fagdidaktik i skolen. Du vil sammen med instituttets øvrige docenter komme til at spille en nøglerolle ift. at tegne læreruddannelsens samlede forskningsprofil både eksternt og internt på Københavns Professionshøjskole.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som docent med start den 1. april 2024. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.m.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.m.

Arbejdspladsen er beliggende på Humletorvet 3, 1799 København V.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsknings- og udviklingsleder Bo Nielson på tlf.: +45 51632640​​.

Interesseret?
Send din ansøgning* via ansøgerknappen senest den 21-11-2023.

*Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV, en publikationsliste samt maksimum tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Du må gerne motivere valget af publikationer ift. stillingsopslaget. Du skal desuden vedhæfte dokumentation for undervisning, fx i form af et undervisningsportefolio, samt en forskningsplan, som du har skrevet ind i denne skabelon.

Det eksterne, videnskabelige bedømmelsesudvalg skal vurdere dine faglige kvalifikationer, mens dine samlede kvalifikationer vil blive vurderet af et internt ansættelsesudvalg. I kriterier ved docentbedømmelse kan du orientere dig om det grundlag, ansøgerne bedømmes på af det eksterne bedømmelsesudvalg.

Der vil blive foretaget en præselektion ift. kandidaternes kvalifikationer inden videresendelse af kandidater til bedømmelse i det eksterne bedømmelsesudvalg.

Vurderingsprocessen med inddragelse af begge udvalg forventes at finde sted i uge 48 til uge 8.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 8-9.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

 

_________________________________________________________________________________________

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.