• Bedrift
  Ruter AS
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Busselskap
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0154, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4698458
 • Se her for andre jobber fra Ruter AS
Ledig stilling

Ruter AS

Direktør Samfunnskontakt og Kommunikasjon

Busselskap

Muligheten

Stillingen som direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon er en mulighet for deg som ønsker å bruke ditt fag til å påvirke rammebetingelsen for hvordan mobilitets-sektoren skal utvikle seg de neste årene.

I dag pågår det store samfunnsendringer drevet av nødvendigheten av en bærekraftig utvikling, sterkere innslag av en datadrevet økonomi og raske teknologiske framskritt.

I transportsektoren foregår det en tilsvarende hurtig teknologisk utvikling hvor kjøretøy blir elektriske og dermed uten direkte utslipp. De blir også i økende grad selvkjørende, med de praktiske, sikkerhetsmessige og kostnadsmessige implikasjoner dette innebærer. Kommunikasjon mellom kjøretøy, samt mellom kjøretøy og veiinfrastruktur, vil gi nye muligheter for økt trafikksikkerhet og treffsikker regulering. Samtidig vokser det kontinuerlig fram nye løsninger for delingsmobilitet, hvor et bredt spekter av ulike reisemetoder tilbys som en tjeneste, og transportbehovet løsrives fra behovet for å eie sitt eget kjøretøy.

Utviklingen stiller store krav til endret kompetanse i hele sektoren, raskere utvikling av nye løsninger, nye finansieringsmåter og økt samarbeid mellom aktører. Ruter utvikler og tilbyr flere transportmuligheter og et mer individualisert tilbud gjennom sterk involvering av innbyggerne. For å lykkes med det må selskapet:

 • Videreutvikle nye løsninger som er integrert med eksisterende tilbud og infrastruktur
 • Bygge digital infrastruktur og kompetanse som muliggjør datadrevet tjenesteutvikling
 • Bruke markedskreftene, og tenke nytt om samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden

Stillingen gir en unik mulighet til å kombinere strategisk arbeid med rammebetingelsene for mobilitetssektoren med operativt ansvar rundt Ruters kommunikasjon til kunder, interessenter og aktørene i verdikjeden. 

Stillingen

Direktør samfunnskontakt og kommunikasjon vil lede teamet som er ansvarlig for å utarbeide profesjonelt innhold til intern og ekstern kommunikasjon. Teamet er ansvarlig for at det holdes en høy standard i Ruters viktigste kommunikasjonskanaler. Lederen er strategisk rådgiver og sparringspartner for administrerende direktør.
 
Stillingen vil identifisere, overvåke, og ivareta samfunns- og myndighetskontakt og dialog med relevante interessenter på vegne av Ruter. Stillingen rapporterer til Administrerende direktør og er lokalisert ved Ruters hovedkontor ved Jernbanetorget i Oslo sentrum.

Personlige egenskaper:

Hovedansvarsoppgaver

 • Lede Ruters kommunikasjonsavdeling, og sørge for at selskapet har en proaktiv og profesjonell kommunikasjonsprofil eksternt og internt
 • Bidra til å styrke Ruters relasjon til myndigheter og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Ansvar for bistanden til ledelsen og avdelinger med strategisk kommunikasjons-rådgivning, krise- og pressehåndtering
 • Bistå Ruters ledelse i finansiell kommunikasjon til media og offentlige myndigheter. Koordinere utarbeidelse av årsrapporter og andre relevante rapporter
 • Sikre overføring av konserninformasjon til alle Ruters ansatte gjennom interne kanaler
 • Bidra til Ruters positive omdømme ved å delta på relevante fora / etablere dialog med relevante interessenter
 • Sikre god koordinering og samarbeid med eiere og samarbeidspartneres kommunikasjonsavdelinger på eksternkommunikasjon
 • Bidra til å sikre Ruter gode rammebetingelser
 • Ansvarlig for utarbeidelse av presentasjoner/foredrag som holdes av selskapets ledelse. Legge til rette for at selskapets representanter er oppdatert og kan snakke om sektor, policy og regulatoriske forhold
 • Følge opp Ruters medlemskap i bransjeorganisasjoner

Faste rutiner

 • Lede avdelingsmøter i egen avdeling, og deltaker i utvalgte møter
 • Delta i relevante kommunikasjonsnettverk
 • Representere Ruter i andre relevante eksterne fora

Myndighet

 • Bidra til å formidle Ruters sitt syn i nærings-, klima- og bærekraft spørsmål i samarbeid med selskapets ledelse
 • Rådgiver for Ruters ledelse i ekstern og intern kommunikasjon
 • Personalansvar for kommunikasjonsavdelingens 7 medarbeidere 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på Universitets- eller høyskole
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, flytende norsk og engelsk
 • Minimum 5 års erfaring fra ledende stilling i kommunikasjonsavdeling
 • Omfattende erfaring med ekstern kommunikasjon, fordel å ha erfaring med myndighetsrelasjoner og NGOs

Lederstil og personlige preferanser

 • Fremstår strategisk, analytisk med god helhetsforståelse
 • Fremstår positiv og med en løsningsorientert tilnærming
 • Er god til å bygge relasjoner med individer og i team. Fremstår som en person som behandler alle med respekt
 • Evner å hurtig sette seg inn i en situasjon og når frem til konklusjoner og beslutninger, også når det stormer
 • Er som person opptatt av å bevare sin integritet og blir oppfattet som troverdig og til å stole på 
 

 • Bedrift
  Ruter AS
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Busselskap
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0154, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4698458
 • Se her for andre jobber fra Ruter AS