Direktør Kapitalmarked

SpareBank 1 Gruppen AS

Bank, finans og forsikring

SNN Kapitalmarked er det ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøet i Nord-Norge og samarbeider tett med SpareBank 1 Markets og relevante miljøer innad alliansen. Vårt primære markedsområde er Nord-Norge og vi leverer investeringstjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. Avdelingen består av 17 personer som arbeider kunderettet innenfor verdipapirhandel, Corporate Finance (innsalg og gjennomføring av rådgivningsoppdrag innen M&A, restrukturering og kapitalmarkedstransaksjoner), risikorådgivning knyttet til rente- og valutahandel, og spare- og plasseringsrådgivning.

Som Direktør for Kapitalmarked vil du lede erfarne og meget faglig sterke spesialister og meglere, og du vil ha en sentral rolle i å utvikle våre investeringstjenester.

Stillingen er lokalisert i Tromsø og rapporterer til Konsernsjef.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer faktisk ledelse av verdipapirforetaket, som medfører et overordnet ansvar for at all investeringsrådgivning som ytes i SNN skjer i henhold til regulatoriske krav i tett samarbeid med Compliance-avdelingen.

Som Direktør for Kapitalmarked har du ansvaret for å bidra til relevante innspill og å etterleve SNNs strategiske mål for investeringstjenestene til både privat- og bedriftsmarkedet, herunder kundehandel med renter og valuta, investeringsrådgivning, og Corporate Finance-tjenester. 

Du skal sørge for en vellykket tilpasning til nye rammebetingelser og endringer i markedssituasjonen, samt sikre vekst, lønnsomhet og resultater i både kort- og langsiktig perspektiv.

Du vil lede et kompetent team av meglere, investeringsrådgivere og Corporate Finance rådgivere.

Du vil lede eller bidra inn i ulike komiteer og råd for verdipapirforetaket, samt markedsføring av forretningsområdets produkter og tjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, gjerne med spesialisering i finans
 • 3-5 års relevant erfaring fra verdipapirmarkedet er ønskelig, og helst dokumenterbar operativ erfaring fra virksomheter som leverer investeringstjenester innen verdipapirmegling, Corporate Finance, private equity, rente- og valutahandel, revisjonsbransjen (transaksjonsrelaterte tjenester)
 • Erfaring fra ledelse og representasjon av selskaper eksternt, både i forbindelse med salgsaktiviteter og andre kundeorienterte aktiviteter 

Personlige egenskaper:

 • Fremstår med høy personlig integritet og faglig autoritet
 • Er effektiv og profesjonell i kommunikasjonen både på norsk og engelsk
 • Gode relasjonsegenskaper
 • Motivert og initiativrik
 • Analytisk og kommersielt anlagt

Vi tilbyr:

 • Lede det ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøet i Nord-Norge
 • Mulighet til å delta og forme sentrale strategiske ambisjoner, og mulighet for å bygge gode nettverk
 • Faglige utfordringer i et kompetent og dynamisk miljø
 • Åpent og godt arbeidsmiljø i flotte lokaler midt i Tromsø sentrum
 • Konkurransedyktige betingelser