Ledig stilling

Kongsberg Gruppen

Director Naval Projects, Norway

Holdingselskaper

Kongsberg Gruppen er verdensledende innenfor både maritime operasjoner og forsvarsindustri. Vi skal forene satsingen for fartøysprosjekter i forretningsområder som har leveranser til det norske Sjøforsvaret. Det skal etableres et nytt felles kontor i hjertet av den norske maritime klyngen på Sunnmøre. Kongsberg Gruppen skal ha en tydelig posisjon i satsningen på standardiserte fartøyer til Norge og for eksport. Vi søker derfor etter vår nye kollega i rollen Director Naval Projects, Norway.

Du er en løsningsorientert relasjonsbygger som synes det er spennende å jobbe i grensesnittet mellom maritim industri og forsvarssektor. Du har gjerne bakgrunn fra verftsindustrien, brenner for bærekraftig teknologi, og kan bidra til å finne realistiske løsninger for gjennomføring av bygging av fartøyer til det norske Sjøforsvaret.

Oppgaver: Rollen vil bli noe formet basert på kompetanse og utviklingsmuligheter.

 • Etablere Kongsberg Gruppen sitt nye kontor for marinefartøy i Ålesund
 • Videreutvikle fartøyskonsepter til Sjøforsvaret
 • Kontakt med verft og relevante underleverandører  
 • Promotere og sikre økt samarbeid med maritime bedrifter og forsvarssektor på fartøysløsninger
 • Være en pådriver for bruk av bærekraftige og digitale løsninger i det maritime markedet
 • Optimalisere samarbeid mellom kompetansemiljøer til beste for kundene

Denne ansettelsen vil kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. For mer informasjon gå til www.nsm.no.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjekter innen skipsbygging, samt kjennskap til både militære og sivile byggeprosjekter
 • God kjennskap til prosessen med både offentlige og private anskaffelser
 • Erfaring fra komplekse prosjekter

Stillingen vil ha tett samarbeid med ulike deler av Kongsberg Gruppen og vil ha sin daglige arbeidsplass knyttet til Kongsberg Maritime sin eksisterende lokasjon i Ålesund og vil ha arbeidsforholdet tilknyttet Kongsberg Maritime AS. Stillingen vil jobbe tett mot kompetansemiljøet i Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Maritime og Kongsberg Discovery. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Egenskaper:

 • Utpreget kundefokus med evne til å se og lytte til kundenes behov og utfordringer
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å hente ut fordelene med en tverrfaglig og kompetanserik organisasjon
 • Trives med målorientert kommunikasjon mot flere ulike interessenter
 • Se løsninger i komplekse problemstillinger
 • Sterk i engelsk, både muntlig og skriftlig.

Arbeidslokasjon: Ålesund, Norge

Kontaktpersoner: I juli avvikler vi ferie, og vi ber deg vennligst sende en tekstmelding for eventuelle spørsmål eller avtale tidspunkt for en kort samtale. 
Jarle Solvang, KM Naval Business Development: tlf +47 91633182, e-post: jarle.solvang@km.kongsberg.com
Arild Skoge, KDA Business Development, tlf: +47 48993942, e-post: arild.skoge@kongsberg.com

Kongsberg Gruppen så tror vi at mangfold er essensielt for innovasjon. Vi ønsker gjerne at du søker, selv om du ikke møter alle våre ønsker av kvalifikasjoner og egenskaper. Ditt unike perspektiv er verdifullt for oss. Kanskje er det din bakgrunn, holdning, perspektiv og erfaring vi ser etter?  

Være med på å lede meningsfulle prosjekter. Protechting People and Planet.