Ledig stilling

Nittedal kommune

Digitaliseringsrådgiver søkes til sektor oppvekst og utdanning

Offentlig forvaltning

Nittedal kommune skal tilby ledende digitale tjenester for å gi våre innbyggere en best mulig opplevelse i møte med kommunens tjenester.  Innbyggerne skal erfare gode, helhetlige og effektive tjenester, med enkel tilgang til dialog og informasjon.

Nittedal kommune har i de to siste årene modernisert sine IKT-systemer. Samtidig har kommunen styrket sin IKT organisasjon, utviklet nye rammeverk og støttesystemer for drift og sikkerhet. Kommunen er nå klar til å tre inn i en ny fase, hvor digitalisering av tjenester i sektorene skal utvikles og tas i bruk i henhold til nasjonale krav og kommunens fremtidige ambisjoner for digitalisering. Sektorens digitaliseringsrådgiver vil være sentrale i dette arbeidet.   

Sektor Oppvekst og Utdanning består av seks enheter; grunnskoler, barnehager, barn/unge/familier, flyktningetjenesten og voksenopplæring, kultur og barnevern. Økt digitalisering i sektoren skal sikre en effektiv arbeidsdag, med enkel samhandling, tilgang til god styringsinformasjon og bruk av riktige og egnede digitale verktøy.  Du er en avgjørende brikke for at vi skal lykkes med dette.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller personer med nedsatt funksjonsevne, samt å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25).

 

       

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til økt digitalisering og utvikling i oppvekst- og utdanningssektoren
 • Bidra til å utvikle digital portefølje av IKT- tjenester og verktøy i Nittedalskolen
 • Utvikle og gjennomføre plan for kompetanseheving og systematisk bruk av digitale verktøy
 • Rådgiver og operativ støtte i sektoren innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet
 • Sektorens superbruker for digitale systemer, tjenester og løsninger
 • Støtte til sektorens systemeiere/koordinatorer i forvaltning av fagsystemer
 • Prosjektledelse og deltagelse og koordinering av prosjekter
 • Lage utviklings- og vedlikeholdsplan og sikre gjennomføring for IKT-utstyr i Nittedalskolen
 • Ivareta rolle som systemkoordinator for sektorens IKT-systemer og administrasjon av lisenser
 • Støtte og oppfølging av sektorens bruk av tjenester i Microsoft 365
 • Delta i og støtte opp om tversektorielle digitale utviklingsprosjekter
 • Følge opp kommunens kanalstrategi, tekniske standarder og retningslinjer på feltet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet (GDPR), systemforvalting, prosesskartlegging og forbedringer
 • Forståelse for systemlandskap og dataarkitektur
 • Erfaring med Microsoft365
 • Strukturert og systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og koordinere
 • Selvstendig, relasjonsorientert og gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk, med evne til helhetlige vurderinger Gjennomføringsevne og implementeringskompetanse

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å forstå sektorens behov og omsette dem til effektive IKT-tjenester og løsninger
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gjennomføringskraft
 • Løsningsorientert, fleksibel og positiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med å utvikle oppvekstsektoren inkludert nittedalsskolen
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Et lag av dyktige medspillere å trekke på
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår