KYRKJETENAR I GRANVIN KYRKJE

Voss Kyrkjelege fellesråd

Ledig stilling som kyrkjetenar i Granvin kyrkje

Stillinga er løna etter timar, tariff, stillingsstorleik om lag 10%.
Kyrkjetenar gjer praktiske førebuingar i kyrkja for gudstenester, vigsler og gravferder. Reinhald i kyrkja og driftsbygget samt andre praktiske gjeremål, høyrer med til stillinga.

Ta kontakt med Kyrkjeverje Svein Tøsse på 959 79 905
om du ynskjer å søkje, eller å vite meir om stillinga.