Detaljer

 • Bedrift
  Kåfjord Sokn
 • Søknadsfrist
  20.10.2020
 • Sted:
  OLDERDALEN
 • Stillingstype:
  Prosjektengasjement
 • Bransje:
  Foreninger og forbund - Religion og livssyn
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  OLDERDALEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3180238
 • Se her for andre jobber fra Kåfjord Sokn

Spørsmål rettes til

Torbjørn Karlsen
tlf: 77718114


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Diakon/diakonmedarbeider

Kåfjord sokn satser på diakoni og har ledig 3 årig 100 % prosjektstilling som diakon/diakonmedarbeider med mål om fast stilling.

Kåfjord kommune har ca 2000 innbyggere og kommunesenteret ligger i Olderdalen. Kommunen har 1 kirke, 1 kirkestue og 2 bedehus. I staben inngår det prest, klokker, kirketjener, kantor og kirkeverge. Folkekirka står sterkt i Kåfjord, og menigheten har et engasjert menighetsråd som jobber i et nært samarbeid med staben. Avstanden er kort mellom dype fjorder og de bratte fjell, og mellom innland og kyst. Her er viddene vidstrakte. Vi er kommunen som ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter midnattssol i de lyse sommernetter.

Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra tre stammers møte; mellom kvener, samer og nordmenn, og vi inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. En del av den eldre befolkning er fortsatt tospråklig Kåfjord med omland er et yndet reisemål for toppturisme, og vi satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Stillingen Diakoni/diakonimedarbeider er en ny stilling for Kåfjord sokn. Dette er et samarbeid mellom kåfjord menighetsråd og Kåfjord kommune. Stillingen er ny og har et stort utviklingspotensial. Den som blir ansatt vil få mulighet til å være med på å utforme stillingen.

Tiltredelse oktober/november 2020.

Arbeidsoppgaver

Diakonen leder menighetenes diakonitjeneste i samsvar med gjeldende plan for diakoni i Den norske kirke som sier: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Diakonen er leder for Kåfjord menighets diakonale virksomhet i nær samarbeid med diakoniutvalget. Som diakon har du hele soknet som arbeidsområde og arbeider sammen med soknepresten og andre kirkelige ansatte. Du får jobbe med spennende og varierte arbeidsoppgaver som du selv kan være med å forme og videreutvikle.

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetsarbeid i Kåfjord menighet
 • Liturgiske oppgaver ved gudstjeneste og kirkelige handlinger.

· Diakon er leder av menighetens diakonitjeneste.

 • Saksbehandler og sekretær for diakoniutvalget
 • Relasjonsbyggende og oppsøkende arbeid overfor sårbare grupper i menighet/lokalsamfunn
 • Fellesskapsbyggende arbeid og nettverksbygging spesielt for barn og unge
 • Samhandle med institusjoner og frivillige organisasjoner
 • Rekruttere, motivere og veilede frivillige medarbeidere
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige ansatte i staben herunder trosopplæringstiltak
 • Sorgarbeid og sjelesorg
 • Samarbeide med kommunale aktører
 • I noen grad ressurs for prostiet som helhet

Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og helger, samt helligdager.

Kvalifikasjoner

· Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke. Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent diakoniutdanning, vil det være aktuelt å tilsette diakonimedarbeider. Diakoniarbeider må ha relevant universitets-/høyskoleutdanning innenfor pedagogikk, helse eller sosialfag.

 • Erfaring fra utviklingsarbeid, strategiarbeid og ledelse av frivillige er ønskelig
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Kjennskap til samisk språk og kultur er ønskelig

Søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Relasjonsbygger
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Være inspirerende, og engasjert
 • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Lønn og vilkår

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et levende menighetsmiljø
 • Gode kontorlokaler

· Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån

Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Tilsettingsmyndighet er Kåfjord kirkelig fellesråd.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og reglement, samt 6 måneder prøvetid.

Søknadsfrist: 20.10.20

Søknad og cv sendes til:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Menighetskontoret, tlf. 77 71 81 14
 • Rådsleder Terje Bakkehaug, mob. 94796320.
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater