Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Data scientist med engasjement for kvalitet og statistiske metoder

Offentlig forvaltning

SSB sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon. For at offisiell statistikk skal være den foretrukne kilden til informasjon, er det helt avgjørende at SSBs statistikkprodukter holder høy kvalitet – og det er her du kan få en viktig rolle!

Seksjon for metoder, som nå søker inntil to nye medarbeidere, har ansvar for utvikling og bruk av statistiske metoder i SSB, og for SSBs sentrale kvalitetsarbeid.

Vi har ledig stilling som statistiker eller data scientist i Oslo eller Kongsvinger. Vi søker deg som har et engasjement for SSBs samfunnsoppdrag, for kvalitet og for å utvikle og implementere statistiske metoder. Du må ha en sterk faglig bakgrunn, med høy kompetanse i statistiske metoder. Samtidig må du like og evne å omsette teori til praksis gjennom å behandle og analysere data. Du må være glad i å samarbeide med andre, i team og prosjekter. Seksjonen har et bredt samarbeid, både internt i SSB og med forskere og statistikkinstitusjoner i andre land.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og implementere metoder for produksjon av offisiell statistikk fra nye og eksisterende datakilder
 • Skape og vedlikeholde relasjoner med brukere og samarbeidspartnere, internt og eksternt
 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor fagområdet
 • Formidle eget og seksjonens arbeid gjennom skriftlige rapporter, artikler og presentasjoner
 • Holde kurs, gi opplæring, støtte og råd i metodespørsmål, internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

Du har:

 • Utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen statistikk, data science, matematikk, IT eller andre fagområder med tydelig kvantitativ orientering
 • Høy kompetanse, på masternivå eller tilsvarende, i matematisk statistikk
 • Inngående kunnskap om og erfaring med bruk av statistikkverktøy og programmeringsspråk som for eksempel R og Python
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra prosjektledelse, prosjektarbeid og/eller smidig metodikk
 • Erfaring med bruk av statistiske metoder og/eller data science
 • Inngående erfaring med å programmere i R eller Python

Personlige egenskaper:

Du har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og du trives med å jobbe i team
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • En analytisk innstilling, og du liker utfordringer
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse innenfor statistisk metode og bidra til andres kompetanseutvikling
 • Evne til å arbeide strukturert, effektivt og resultatorientert.

Vi tilbyr:

Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (kode 1408/1434/1364) kr 478 300 - 728 100 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn/stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert. For søkere med doktorgrad kan en forskertittel være et alternativ til seniorrådgiver.

 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • Muligheter for internasjonalt samarbeid
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, hjemmearbeidsløsninger, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Trivelige lokaler i Oslo og Kongsvinger

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.