Detaljer


Data Scientist

Avdeling Forskning, Utvikling og Digitalisering (FoUD) i Skagerak Nett har ansvaret for utvikling og gjennomføring  av innovasjonsprosjekter. Vi søker nå etter en dyktig Data Scientist som brenner for innovasjon på laget! Er det deg vi ser etter?

Arbeidsoppgaver

Det blir din oppgave å hjelpe oss til å bli et mer datadrevet selskap gjennom å analysere og sette sammen data på ulike måter slik at det gir relevant business intelligence til organisasjonen. En viktig oppgave i dette er å få forståelse for organisasjonens og kundenes behov på dette området, og så utvikle løsninger som sørger for dette.

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere;

 • Datakartlegging, dataanalyse, modellering m.m.
 • Omsette kunnskap til praktisk problemløsning
 • Utvikle løsninger internt i selskapet og i større nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter
 • Utvikle løsninger og produkter for kjernevirksomheten
 • Gjennomføre forbedringstiltak og måle effekten av disse
 • Bidra til utvikling av forbedrings- og innovasjonskultur i selskapet
 • Delta i tverrfaglige team
Kvalifikasjoner

Gode kandidater kan ha ulike typer erfaringsbakgrunn, men følgende er stikkord for ønsket bakgrunn:

 • Mastergrad innen IT, Automasjon, statistikk/data analyse, maskinlære/kunstig intelligens eller lignende
 • Bransjekunnskap innen ett eller flere bransjesegmenter, fortrinnsvis innen Energi, Bank og Finans, Telecom, eller Offentlig sektor
 • Erfaring fra innovasjons- og forbedringsprosesser på overordnet strategisk nivå (ende-til-ende)
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk/Agile (design thinking, Lean, Scrum, Sprint etc)
 • Kunnskap innen Power BI, AI/ML (Azure ML, Tensorflow eller lignende), utvikler på forskernivå (Matlab, Phyton,R)
 • Kjennskap til analysetjenester i Azure eller andre plattformer
 • Gjerne erfaring fra eksperimentell utvikling – f.eks. protoyping
 • Erfaring med dataanalyse og informasjonsbehandling
Personlige egenskaper
 • Nysgjerrig, innovativ og strategisk
 • Engasjert og positiv
 • Strukturert og ryddig arbeidsform
 • Evne til å jobbe selvstendig,
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Åpen og nysgjerrig
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling i et fremtidsfokusert selskap med ambisjoner
 • Spydspiss-rolle i digitaliseringen av Skagerak Nett
 • Et stort og spennende IT-fagmiljø med tydelig avhengigheter til ditt fagområde
 • Et selskap med fokus på miljø og som er en sentral aktør i det grønne skiftet og som tar sitt samfunnsansvar på alvor
 • Hyggelig, ungt arbeidsmiljø med energi og "drive" i hverdagen
 • Konkurransedyktige lønns-, og pensjonsbetingelser
 • Trygg og solid arbeidsplass