Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stor-Elvdal kommune

Danselærer

Offentlig forvaltning

Stor-Elvdal kulturskole har ledig 20 % stilling som danselærer fra 1. januar 2023.

Stor-Elvdal har en spennende og utviklingsfokusert kulturskole som gir tilbud til barn og unge innen musikk, teater, dans og visuell kunst. I vår kommune har vi et rikt fritidskulturliv og lange tradisjoner på kulturfeltet. 
Kulturskolen er organisasjonsmessig plassert som egen enhet i sektor for oppvekst og kultur og inngår i et interkommunalt samarbeid med Rendalen kommune.

Stor-Elvdal skolekorps er en god og viktig samarbeidspartner. Korpset er veldrevet og satser for framtida. Vi samarbeider tett med grunnskolene i kommunen. 

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 10 – 9 i Opplæringslova.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i aldersdelte grupper
 • Samarbeid internt i kulturskolen, men også med frivillige organisasjoner
 • Produksjon av forestillinger, konserter o.l.
 • Delta på lærermøter og plandager

Kvalifikasjoner:

 • Kunstfaglig kompetanse
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring
 • Annen relevant utdannelse og erfaring vil bli vurdert 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjerne kompetanse innen produksjon og arrangement
 • Stort faglig engasjement

Personlige egenskaper:

Evne til å

 • møte elever med trygghet, tillit og varme
 • skape motivasjon gjennom undervisningen
 • tenke kreativt
 • jobbe selvstendig og strukturert 

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et godt, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Eventuelt hjelp til å fylle opp stillingene i et samarbeid med skolene
 • Hjelp til anskaffelse av bolig
 • God barnehagedekning