Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Daglig Leder Grønt Maskin AS

Grønt Maskin AS er et selskap i Felleskjøpet Agri-konsernet og vi er markedsledende innen salg av spesialutstyr til landbruket og nærliggende bransjer. I tillegg står vi for Felleskjøpets satsning innen grønn energi. Selskapet er inn i en omstilling for å få en tydelig profil, også mot industri utenfor landbruket.

Våre hovedområder i tillegg til grøntnæringen, er tørke- og lagringssystemer for korn, biovarme og flisfyringssystemer, vann og gjødsel/slamsystemer, samt ledende leverandør av innendørsmekanisering til grønnsaker, blant annet pakkelinjer til gulrot, potet og løk. Vår konkurransekraft ligger i fokus på kvalitetsprodukter, høy kompetanse og kundeservice.

Grønt Maskin AS består av tidligere Ole Chr. Bye AS i Rakkestad, Harald Bjerkes Eftf. i Rygge. og Bjerknes Maskinforretning AS i Stavern. Vi er nå lokalisert i Rygge og Stavern, og er pr. i dag totalt 29 ansatte.

Selskapet inngår i et solid konsern med høye ambisjoner om å spille en avgjørende rolle i norsk landbruk som sikrer ren og trygg mat. Med innovasjon og nye kundeløsninger skal konsernet være en motor i det grønne skiftet.
Som daglig leder i Grønt Maskin AS får du fullt resultatansvar for virksomheten, og vil i samarbeid med styret ha ansvar for å utarbeide strategier og planer for lønnsom vekst og utvikling. Du har erfaring og kompetanse innen salg og utvikling samt endringsledelse.

 

Sentrale arbeidsoppgaver og fokusområder vil være:
 • Budsjett- og resultatansvar 
 • Overordnet personalansvar og spesifikt for selskapets ledergruppe
 • Gjennomføre drifts- og salgsledelse i henhold til definert oppfølgingsstruktur selskapet, og skape utvikling gjennom «tett på ledelse».
 • Optimalisering av driften gjennom kontinuerlig utvikling og oppfølging av; bidrag og resultat, kompetanse og etterlevelse av rutiner.
 • Pådriver for målorientert utvikling og effektivisering av samhandlingen på̊ tvers i bedriften/konsernet
 • Skape gode relasjoner med norske og utenlandske leverandører
 • Delta aktivt i Maskindivisjonens ledergruppe i Felleskjøpet Agri
 • Evne å se utviklingsmuligheter knyttet til selskapets virksomhet

Aktuelle kandidater kan vise til relevant erfaring, gjerne fra landbruket eller beslektet bransje, med tyngde på salg, ledelse og utvikling.

Du har fortrinnsvis høyere utdanning på minimum bachelornivå, helst innen landbruket, markedsføring/salg, økonomi og ledelse.

Stillingen byr på spennende utfordringer og vi søker deg som er strukturert og med god gjennomføringsevne. Du har en lederstil med fokus på å tenke helhet, dyrke arbeidsglede og skape resultater.

Vi tilbyr
 • en mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon
 • spennende arbeidsoppgaver i et selskap i utvikling
 • utvikling av egen kompetanse i et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringsverktøy vil behandles (klikk på "søk på stillingen" på denne siden). Husk å legge ved relevante vedlegg.