Spørsmål rettes til

Bård Arne Rolfseng
tlf: +4791735958

Daglig leder for Heimgard Bolig AS

Heimgard Bolig AS

Bygg

Daglig leder i Heimgard Bolig vil få en sentral rolle i og ansvar for selskapets strategiske og organisatoriske utvikling, akkvisisjon av nye prosjekter, samt utvikling og realisering av selskapets prosjektportefølje på en kvalitetsmessig og økonomisk god og trygg måte.


Som daglig leder vil du ha personal- og resultatansvar for selskapet, og du vil ha ansvar for en helhetlig strategisk og operativ forvaltning og utvikling av eiendomsporteføljen. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med private og offentlige aktører, og daglig leder vil bidra til å ivareta og styrke vårt samarbeid med eksterne aktører. Du må kunne samarbeide tett med eiere og styret. Du må kunne ivareta selskapets interesser ved arbeid i en rekke datterselskaper knyttet til prosjektgjennomføring som ofte skjer i partnerskap med andre investorer og eiendomsutviklere.

Vi ser etter deg som har god forretningsmessig forståelse og som er utviklingsorientert og proaktiv. Du skal lede og inspirere dine medarbeidere i en variert arbeidshverdag, der det er store krav til faglig kvalitet og effektivitet i gjennomføring av selskapets oppgaver. Vi ser etter deg som trives med ledelse, kan bygge slagkraftige organisasjoner og er god på samhandling internt og eksternt. Du ser potensialet i bruk av ny kunnskap og nye metoder blant annet gjennom digitalisering og effektive løsninger for arbeidsprosesser og i fremtidige boliger.

Daglig leder rapporterer til styret

Stillingens viktigste ansvarsområder og tilhørende arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle selskapet og selskapets organisasjon i tråd med selskapet strategi
 • Helhetlig strategisk og operativ utvikling av eiendomsmassen
 • Eiendomsutvikling og nybygg av boligområder, samt styring av utviklingsprosjekter
 • Forhandle kjøp og salg av eiendom og boliger
 • Drive prosesser med investeringsplaner og finansiering
 • Utarbeide informasjons - og beslutningsgrunnlag til styret

De viktigste egenskapene vi ser etter hos rette kandidat:

 • Meget gode evner til å utvikle en slagkraftig organisasjon, skape relasjoner og kunne bygge nettverk mot private og offentlige aktører
 • God økonomisk og teknisk forståelse
 • God forretningsforståelse og forståelse for samspill mellom utviklingsprosjekter, fag og økonomi
 • Selvmotiverende og selvgående
 • Strukturert, tillitvekkende og gjennomføringssterk, har oversikt og er lett å samarbeide med
 • Praktisk og løsningsorientert
 • Høy integritet i arbeidet
 • Meget gode kommunikasjons- og formuleringsevner både muntlig og skriftlig

Ønsket erfaring, kompetanse og utdanning:

 • Høyere utdannelse på bachelor eller master nivå. Byggfag/tekniske fag eller fag innen eiendomsutvikling tillegges vekt.
 • Relevant erfaring kan helt eller delvis kompensere for begrenset utdannelse
 • Fordel med erfaring med utvikling av eiendommer og/eller erfaring fra bygg og anlegg
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte gode resultater
 • Fordel med erfaring fra prosjektledelse av større byggeprosjekter
 • God digital kompetanse, og bruk av MS Office.

Vi tilbyr:

 • En spennende mulighet og sjelden anledning til å lede og videreutvikle et forholdsvis nystartet selskap med solide og ekspansive eiere og stort potensial.
 • Mulighet til å påvirke prosjektutvikling med betydelig arkitektonisk og samfunnsmessig fotavtrykk i mange lokalsamfunn.
 • Samarbeid med aktive, ambisiøse og profesjonelle eiere, samt mulighet for spennende samarbeid med ulike søsterbedrifter.
 • Relasjons- og nettverksutvikling innen eiendomsutvikling og bygg og anlegg.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Har du spørsmål om stillingen eller selskapet, ta kontakt med vår rådgiver i Nor Selection Rekruttering AS, Bård Arne Rolfseng (bar@norselection.no – 91735958).  Av hensyn til personvern/GDPR har vi ikke mulighet til å behandle søknader mottatt per e-post. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Send oss din søknad, og la oss ta en prat om deg. Vi ser frem til å treffes!

Tiltredelse etter avtale.

Søknader behandles fortløpende


Nor Selection Rekruttering AS ble etablert i 2012, og har siden startet hatt en betydelig vekst og utvikling. Vi samarbeider i dag med store nasjonale og internasjonale selskaper innenfor flere områder knyttet til HR-relaterte tjenester.  Vårt team består i dag av 10 rådgivere og trenere. Hver dag jobber vi for å tilfredsstille deg og dine behov på best mulig måte, i tråd med de verdier og løfter vårt selskap er basert på. Vi har våre kontorer i Oslo, Sandefjord og Skien. 

 

Spørsmål rettes til

Bård Arne Rolfseng
tlf: +4791735958