Detaljer


Daglig Leder

Motvind Norge ble stiftet i september 2019, har rundt 19.000 betalende medlemmer, og er således landets raskest voksende organisasjon. Medlemsmassen består av mange meget kompetente og engasjerte ressurspersoner, og det er store forventninger til organisasjonens videre arbeid og resultater. Tilpasning av organisasjonsstruktur og vedtekter er i prosess og forventes vedtatt på ordinært landsmøte våren 2021. Daglig leder vil være sentral i denne prosessen. Motvind Norge vil i tiden fremover ta i bruk alle tilgjengelige demokratiske virkemidler i kampen mot vindkraftregimet – både gjennom politisk påvirkning, folkeopplysning samt lokale og landsdekkende aksjoner. Daglig leder rapporterer til styret.

Arbeidsoppgaver

Daglig ledelse av sekretariat, operativ og administrativ drift. Organisasjonsutvikling og profesjonalisering av organisasjonen i tett samarbeid med styret. 

Sørge for gode og transparente prosesser for oppfølging av strategi og planer samt behandling av disse i riktige fora og styremøter.

Organisering, involvering og vitalisering av dialog og samarbeid med - og støtte til - tilsluttede regionorganisasjoner og samarbeidende aksjonsgrupper og organisasjoner.

Budsjettansvar og økonomistyring. Inntekts- og finansieringsløsninger, inkl. offentlige tilskuddsordninger.

Informasjons,- kommunikasjons- og mediestrategi (intern og ekstern) 

Medlemsrekruttering og medlemsservice 

Kvalifikasjonskrav

Relevant erfaring og utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Ledererfaring fra større organisasjon eller virksomhet.

Betydelig relevant erfaring innen stillingens arbeidsfelt (f.eks. utredningsarbeid i komplekse saksområder, organisasjonsutviklingsprosesser og administrativ koordinering).

Kunnskap om - og erfaring med - økonomi- og virksomhetsstyring.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Kunnskap om og forståelse for alle sider av vindkraftsaken.

Erfaring med organisasjonsutvikling fra organisasjoner som har gjennomgått endringsprosesser evt. nyetablering av organisasjoner.

Kunnskap om implementering og bruk av digitale verktøy.

Personlige egenskaper 

Vi ser etter deg som:

Brenner for kampen mot vindkraft og for bærekraftig energiforvaltning og naturvern

Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og en åpen, inkluderende og motiverende lederstil.

Evner å få med seg mennesker og skape felles mål.

Er nytenkende og visjonær.

Har gode analytiske evner, og høy evne til problemløsning.

Har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo kombinert med komplekse og varierte arbeidsoppgaver.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt spesielt motivasjon for oppgaven. 

Vi tilbyr 

Spennende og utviklende oppgaver i et krevende arbeids- og fagmiljø

Et miljø med høy kompetanse på energipolitikk- og forvaltning 

Muligheten til å påvirke og prioritere egne arbeidsoppgaver i samarbeid med styret

Lønn og vilkår 

I stillingen som daglig leder vil betingelsene være etter kvalifikasjoner

Pensjonsordning etter nærmere avtale

Stillingen vil vurderes som management for hire, interimledelse eller fast ansettelse.

Om søknaden

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Tydelig beskrivelse av din motivasjon i søknaden vil også vektlegges i utvelgelsesprosessen.

Generell informasjon 

Vi vil vektlegge likestilling og mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som medarbeider i Motvind Norge må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas av styre og landsmøte.

Hvis du har spørsmål om stillingen eller ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med styremedlem John Fiskvik, tlf. 90048348, e-post john.fiskvik@motvind.org

 

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater