Detaljer


Daglig leder

Byggmester Kompaniet søker en daglig leder med god bransjekunnskap og fokus på resultater.

Nåværende daglig leder ønsker å gå over i en annen rolle i selskapet, og vi søker derfor etter ny daglig leder til å lede selskapet videre.


Byggmester Kompaniet har siden oppstarten i 2000 opparbeidet seg en posisjon som et meget anerkjent byggmesterfirma innen proffsegmentet på Haugalandet. Selskapets solide økonomi, faglig dyktige medarbeidere og fornøyde kunder, gjør at forutsetningen for å lykkes er gode.


Som daglig leder i Byggmester Kompaniet vil du få en sentral rolle i den videre utviklingen av selskapet, og du vil jobbe tett opp mot eierne av selskapet. Målet er å sikre fortsatt høy kundetilfredshet, god lønnsomhet og sørge for at selskapet er posisjonert til å møte fremtidens krav og utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse av virksomheten, herunder økonomi, HMS og personal
 • Ansvar for strategisk markedsarbeid og salg
 • Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og profesjonalisere virksomheten i tråd med selskapets visjon
 • Videreutvikle organisasjonen, samt aktivt bidra til en positiv organisasjonskultur som drar i samme retning mot felles mål
 • Samarbeid med eksterne leverandører og samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Vi ser gjerne at du har en høyere utdannelse innen byggfaget eller annet relevant fagområde. Lang relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning.
 • Ledererfaring med god økonomiforståelse og dokumenterte resultater
 • Relevant erfaring fra nybygg og renovering av næringsbygg, samt tilhørende prosjektledelse er en fordel
 • Erfaring med salg, tilbudsprossesser og forhandlinger
 • God kontraktforståelse og risikostyring
Personlige egenskaper
 • Inkluderende i lederstil, men tydelig i kommunikasjon og oppfølging av virksomheten
 • Strukturert og opptatt av kvalitet i hvert ledd
 • Engasjert med evne til å lede og motivere medarbeidere mot felles mål
 • Løsnings- og handlingsorientert med god gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • En solid bedrift med gode forutsetninger for utvikling og vekst
 • Moderne lokaler og flinke ansatte
 • Korte beslutningsveier og lokalt eierskap
 • Konkurransedyktig lønn med mulighet for bonus 
 • Gode forsikringsordninger