Detaljer

Spørsmål rettes til

Torgrim Aalvik
tlf: 56520770


DAGLEG LEIAR

Vekstra Hardanger og Voss as, autorisert rekneskapskontor med avdelingar i Kvam, Ulvik og på Voss søkjer

Dagleg leiar

Me søkjer ein person med høgskuleutdanning innan eit eller fleire av desse områda:

 • Personalleiing
 • Forretningsutvikling
 • Organisasjonsleiing
 • Økonomi
 • Relevant erfaring kan kompensera for manglande høgskuleutdanning

Personlege eigenskapar:

 • Resultatorientert, utadvent med gjennomføringsevne
 • Evne til å leia og motivere kompetente medarbeidarar
 • God på kommunikasjon, relasjon og samarbeid
 • Løysingsorientert

Me kan tilby:

 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale
 • Kontorstad Øystese eller Voss

Spørsmål om stillinga kan rettast til torgrim@vekstra.no  tlf 56 52 07 70

Søknad med CV sendast til voss@vekstra.no

Søknadsfrist 6. desember 2020

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater