Detaljer

Spørsmål rettes til

Ulf- Arne Johannessen
tlf: +47 477 56 56


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Dagleg leiar

Folkemusikkveka søkjer ny dagleg leiar

Folkemusikkveka er Noregs eldste folkemusikkfestival, og har sidan 1976 gitt publikum det beste av norsk og nordisk folkemusikk, frå store konsert- og danseproduksjonar, til intime konsertar. Folkemusikkveka blir arrangert kvart år i mai, Ål i Hallingdal.

Folkemusikkveka søkjer no dagleg leiar.

Arbeidsoppgåver:
-
Dagleg drift av festivalen og rapportering til styret
- Planlegging og gjennomføring av festivalen
- Økonomiansvar og administrativt arbeid
- Kontakt med utøvarar, sponsorar og samarbeidspartnarar
- Marknadsplanlegging og marknadsføring av festivalen

Kvalifikasjonar:

- Relevant erfaring og/ eller utdanning innan leiing
- Erfaring med, og kjennskap til kultur- og arrangementsproduksjon
- God kjennskap til norsk folkemusikk og folkedans
- Evne til å jobbe sjølvstendig
- Gode skriftleg og munnleg framstillingsevne, gjerne på nynorsk


Personlege eigenskapar:
- Initiativrik, kreativ, positiv og strukturert
- Trivast med å både samarbeide og å leie
- Fleksibel i forhold til arbeidstider og arbeidsoppgåver

- God arbeidskapasitetSøknadsfrist 30. oktober 2019.

Tiltreding 1. januar 2020 eller gjerne tidlegare (etter avtale).
Omfang: 70 %. Løn etter avtale.
Tilsetting på åremål (3 år med moglegheit til forlenging).

Vi ber om at CV er vedlagt i søknaden.

Søknad sendast pr. e-post til:
folkemusikkveka@gmail.com

Spørsmål om stillinga kan rettast til:
Styreleiar Solfrid Nestegard Gjeldokk, tlf: 415 52 655, e-post:folkemusikkveka@gmail.com

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 85.000 registrerte kandidater