Ledig stilling

Garuda Oslo AS

Controller

Bemanning og rekruttering

Som et resultat av høy aktivitet søker Norgesnett en dyktig Controller. For den rette tilbyr Norgesnett en variert og faglig utfordrende stilling med svært gode utviklingsmuligheter i en bransje med høy vekst. Controlleren har mulighet til å bidra til det grønne skiftet gjennom kostnadseffektiv drift og utbygging av samfunnskritisk infrastruktur for overføring av strøm.

Controlleren vil jobbe i team med Leder Økonomi og Virksomhetsstyring, og vil også jobbe tett med Norgesnetts prosjektledere, avdelingsledere, og regnskapsfører og controller i konsernet.
Controlleren vil dele tiden sin mellom prosjektøkonomi og øvrige oppgaver, og har mulighet til å påvirke innholdet i stillingen.

Norgesnetts prosjekter består primært av ny nettinfrastruktur som bygges for å øke kraftoverføringskapasiteten i nettet. Dette bidrar til lavere klimagassutslipp blant annet ved å muliggjøre elektrifisering av transport og industrielle prosesser, som tidligere har hatt fossile energikilder. Prosjektene utføres primært som totalentrepriser fra underleverandører. Prosjektøkonomien følges opp i ERP, og Norgesnett forventer å oppgradere nåværende ERP til et nytt system i nærmeste fremtid.

Stillingen er lokalisert i Fredrikstad eller Vinterbro, og rapporterer til Leder Økonomi og Virksomhetsstyring.

  

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektrapportering og prosjektoppfølging knyttet til økonomistyring av prosjekter
 • Analyse og avstemming av prosjektenes faktiske inntekter og kostnader, mot prognose og budsjett for prosjektene
 • Ansvarlig for rapportering og prognostisering av prosjektporteføljen
 • Forbedre rutiner, prosesser, rapportering og KPIer knyttet til økonomistyring av prosjektene 
 • Være en sparringspartner og ressurs for prosjektledere og avdelingsledere, for å bidra til kontroll og økonomisk verdiskaping
 • Bistå med lønnsomhetsanalyser og kostnadsanalyser, samt identifisere og anbefale forbedringstiltak 
 • Ansvarlig for månedsavslutting og månedsrapportering av finansregnskapet, med analyse av avvik mot budsjett, kostnadskontroll og prognostisering
 • Kontroll, kvalitetssikring og avstemming av løpende bokføring og regnskap
 • Delta i budsjettprosess, årsavslutning, revisjon og levering av årsregnskap og annen myndighetsrapportering
 • På sikt bli en superbruker i nytt ERP system
 • Presentasjon og kommunikasjon av arbeid og analyser til ledelse og organisasjonen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse på BSc- eller MSc-nivå
 • Solid regnskapsforståelse og god bedriftsøkonomisk forståelse
 • Minimum 2-3 års relevant arbeidserfaring fra controlling, regnskap, revisjon, finans eller lignende
 • Solide IT-kunnskaper og systemforståelse, særlig innen Excel, ERP og BI-verktøy
 • God forretningsforståelse
 • Interesse for digitalisering, elektrifisering og det grønne skiftet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, nøyaktig og strukturert
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God til å kommunisere, involvere og motivere
 • God helhetsforståelse og godt overblikk
 • Løsningsorientert med sterk gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Unik mulighet til å forme en sentral stilling
 • Store personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser