Controller

Handelshøyskolen BI

Skole - Universitet

Handelshøyskolen BI er en ledende europeisk handelshøyskole, med over 400 faglige ansatte som forsker og underviser blant annet i organisasjon og ledelse, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring, kommunikasjon, datavitenskap og forretningsutvikling. BIs økonomiavdeling er en del av fellesadministrasjonen og jobber sammen med alle BIs øvrige enheter. Avdelingen ledes av økonomidirektør.

Eksternfinansiert forsking, og særlig forskning finansiert av EU og Forskningsrådets forskningsprogrammer, er et særskilt satsningsområde for BI. Både i budsjettering, oppfølging og rapportering av disse prosjektene har økonomiavdelingens controllere en sentral rolle i tett samarbeid med våre faglig ansatte og forskningsadministrativ avdeling. I forbindelse med en fødselspermisjon søker vi nå etter en vikar med kompetanse og erfaring innen disse områdene. Vikariatet er forventet å vare til høsten 2023. Stillingen vil rapportere til økonomidirektør.

Mål og ansvarsområder for stillingen:

 • Økonomisk rådgivning og bistå med budsjettering ved søknader til NFR, EU og andre viktige finansieringskilder
 • Økonomisk rådgivning og opplæring til prosjektledere i forhold til lov- og regelverk
 • Budsjettering, regnskapsanalyse, rapportering og økonomisk oppfølging av forskningsprosjekter
 • Økonomistyring av interne/eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • Bidra i utvikling og vedlikehold av rutiner og maler for rapportering og økonomisk oppfølging
 • Andre løpende regnskapsoppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • Krav om 3-års høyere utdanning
 • Meget gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Fordel med erfaring fra oppfølging av forsknings-/bidragsprosjekter fra EU og/eller Norges Forskningsråd
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Systemforståelse herunder god Excel-kompetanse og erfaring med bruk av økonomisystemer

Personlige egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Strukturert og systematisk
 • Solid gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for deltagelse på BIs kurs og studier
 • Spennende jobb i et aktivt og interessant fagmiljø med stor samfunnsmessig betydning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

På Handelshøyskolen BI får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Thomas Hvamstad, Økonomidirektør.

 
Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse