Detaljer


Controllar

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfylt arbeidshverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag? I vår seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring er det ledig et vikariat som controller. Du vil jobbe sammen med 13 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har ansvar for de sentrale styringsfunksjonene i SSB, herunder virksomhetsstyring, økonomistyring, porteføljestyring og SSBs regnskap. 

En av våre controllere går ut i foreldrepermisjon, og vi søker derfor etter en vikar for henne. Stillingen har controlleransvar for to av  våre avdelinger med tilhørende seksjoner, arbeider tett med disse lederne og bidrar som sentral beslutningstøtte. Det kan tilkomme andre økonomirelaterte oppgaver og du vil bli  en del av controllergruppen. Personen vi søker er analytisk, initiativrik og kan sette seg inn i komplekse problemstillinger.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Budsjettoppfølging for avdeling, seksjoner og prosjekter
 • Rapportering og avviksanalyser til avdelingsdirektør, seksjonssjefer og prosjektledere
 • Kontroll av kostnader og inntekter
 • Delta i månedsavslutninger
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • Kjennskap til SSB er ønskelig
 • Meget god erfaring og kunnskap om bruk av Excel
 • Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
Personlige egenskaper

Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig. I tillegg vil det være behov for at du kan sette deg inn i problemstillinger, og foreslå alternative løsninger.  Vi ønsker oss en som tar initiativ og bidrari utvikling av ansvarsområdet. Du er selvstendig og trives i samarbeid med andre. 

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) kr 480 600 - 640 200  etter kvalifikasjoner. 
Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
Lyse og trivelege lokalar i Oslo
Eit godt fagleg miljø som gir gode høve for eigenutvikling
Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver, og eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:
Attestar/vitnemål skal registrerast/leggjast ved i søknadsportalen innan søknadsfristen. Vi ber søkarar som blir kalla inn til intervju, om å ta med originalar eller bekrefta kopiar av attestar og vitnemål. Vi kontrollerer dokumenta og gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkarar før tilsetting.
Vi gjer merksame på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom ønska reservasjon ikkje blir tatt omsyn til, vil søkaren bli varsla om dette før offentleg søkarliste blir laga.
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar
kvalifiserte kandidatar til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsett funksjonsevne eller brot i CV-en. Søkarar som melder at dei har nedsett funksjonsevne eller brot i CV-en, må være medvitne om at denne opplysninga kan bli brukt i samband med registrering, jf regjeringa sitt arbeid med inkluderingsdugnaden.