Chief Executive Officer

SelectionPartner

Rekruttering og bemanning

Topplederrolle hos teknologiaktør med globalt vekstpotensial

Anzyz Technologies har utviklet en kunstig intelligens med unik evne til å tolke tekst. Teknologien har blitt benyttet i en rekke større referanseprosjekter for anerkjente norske virksomheter, og med nye investorer i ryggen skal selskapet utvikles til å bli en internasjonal aktør.

Vår nye CEO skal utvikle selskapet videre gjennom vekst, forretningsutvikling og kommersialisering. Vi ønsker at du viderefører den gode markedsutviklingen, og setter fokus på robusthet både når det kommer til selskapsstruktur, vekststrategi og forretningsutvikling. Selskapet kan i 2020 og 2021 vise til en svært positiv kommersiell utvikling.

Vi tilbyr en unik mulighet til å sette retning og preg på selskapets videre vekst og utvikling. Topplederrollen er synlig og du vil lede dyktige ansatte, både på kommersiell og teknisk side. Du vil også oppleve et tett og gjensidig samarbeid med vekstorienterte og ambisiøse eiere, herunder anerkjente teknologiinvestorer med suksess fra tilsvarende selskapsutvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede selskapet gjennom vekst, forretningsutvikling og videre kommersialisering
 • Sikre en robust selskapsstruktur, som ivaretar ansatte, kunder og selskapets ambisjoner om utvikling, leveranse og vekst
 • Med utgangspunkt i en unik teknologi og solide referanseprosjekter - videreutvikle og gjennomføre ny selskapsstrategi
 • Ta en aktiv og analytisk rolle i kartlegging, prioritering og realisering av selskapets forretningsmuligheter innen eksisterende og nye vertikaler
 • Markedsfokusert og synlig ovenfor kunder, partnere og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Etablere smidige arbeidsprosesser som gir rom for teknologisk utvikling og sikrer selskapets struktur og lønnsomhet. Herunder legge til rette for et utviklende samarbeid mellom det teknologiske og kommersielle miljøet
 • Levere optimal styringsinformasjon til styret, eiere og investorgruppering

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen ledelse, teknologi, økonomi eller annen relevant retning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra selskap i vekst- og kommersialiseringsfaser er ønskelig
 • Bakgrunn fra selskaps- og/eller forretningsutvikling, strategiprosesser, prosjektledelse, konsulentvirksomhet eller tilsvarende anses fordelsaktig
 • Teknologiinteresse med evne til å være en relevant og aktuell diskusjonspartner

Personlige egenskaper:

 • Samlende og motiverende med fokus på å skape et inspirerende arbeidsmiljø og en robust organisasjon rustet for vekst
 • Helhetstenkende og strategisk kombinert med operativ beslutningsdyktighet, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert, tilstedeværende og trygg i møte med ansatte, partnere, kunder og eiere
 • Forretningsfokusert, analytisk og kritisk kartleggende i prioritering av forretningsmuligheter og prosjekter
 • Planorientert og hardtarbeidende med evne til å skape struktur og forutsigbarhet i en fase hvor krevende vekstmål skal realiseres

Vi tilbyr:

 • En topplederrolle med ansvar for kommersialisering av et svært spennende teknologiselskap, som har utviklet og levert en kunstig intelligens med unik evne til å tolke tekst 
 • Et selskap som kan vise til positiv kommersiell utvikling i 2020 og solide referanseprosjekter fra ulike vertikaler 
 • Effektive beslutningsmekanismer gir handlingsrom og store muligheter for å påvirke selskapets strategi og videre utvikling
 • Samarbeid med vekstorienterte og ambisiøse eiere, herunder anerkjente teknologiinvestorer med suksess fra tilsvarende selskapsutvikling 
 • Eierskapsprogram med mulighet for å "være med på reisen" og delta i selskapets finansielle utvikling

Kontakt | Personvern

 • Kontakt gjerne Stefan Jensen eller Frank Amundlien i SelectionPartner for en hyggelig og konfidensiell samtale
 • Se viktig informasjon om personvern

Søknad | Tips 

 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips
 • Søk stillingen via rekrutteringssystemet Webcruiter eller brukervennlig søkemetode
 • CV vektes mer enn søknad 

Oppdatert, original og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no