Detaljer


Chief Executive Officer

Topplederrolle hos anerkjent teknologiaktør i vekst

Til å lede våre dyktige ansatte og videreutvikle et ledende IoT-teknologimiljø, søker vi en forretningsorientert og samlende leder. Ansvaret innebærer å ta selskapet gjennom vekst, forretningsutvikling og videre kommersialisering. Vi ønsker at du viderefører den gode markedsutviklingen, og setter fokus på robusthet både når det kommer til selskapsstruktur, vekststrategi og forretningsutvikling. Selskapet kan vise til en svært positiv kommersiell utvikling, også i 2020. 

Vi tilbyr en unik mulighet til å sette retning og preg på selskapets videre vekst og utvikling. Topplederrollen er synlig og du vil lede og representere et sterkt fagmiljø. Du vil også oppleve et tett og gjensidig samarbeid med et teknologiorientert og kompetent styre. Selskapet er sertifisert IoT-partner av Telenor, og leverer anerkjente og unike produkter. Meshtech eies av langsiktige, solide og vekstorienterte eiere.

Arbeidsoppgaver
 • Lede selskapet gjennom vekst, forretningsutvikling og videre kommersialisering 
 • Sikre en robust selskapsstruktur som ivaretar ansatte, kunder og selskapets ambisjoner om vekst, kvalitet og utvikling
 • Med utgangspunkt i et ledende IoT-teknologimiljø og en unik produktportefølje - videreutvikle og gjennomføre ny selskapsstrategi
 • Ta en aktiv og kritisk rolle i kartlegging, prioritering og realisering av selskapets forretningsmuligheter innen eksisterende og nye vertikaler
 • Markedsfokusert og synlig ovenfor kunder, partnere og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Utvikle lønnsomhet, herunder styrerapportering, KPI-styring samt ansvar for å sikre smidige og forretningsorienterte arbeidsprosesser
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen ledelse, teknologi, økonomi eller annen relevant retning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra selskap i vekst- og kommersialisering er ønskelig, gjerne også med internasjonalt fokus 
 • Bakgrunn fra selskaps- og/eller forretningsutvikling, strategiprosesser, prosjektledelse, konsulentvirksomhet eller tilsvarende anses fordelsaktig
 • Teknologiinteresse
Personlige egenskaper
 • Samlende og motiverende lederstil, med fokus på å skape et inspirerende arbeidsmiljø og en organisasjon rustet for vekst og utvikling
 • Helhetstenkende og strategisk kombinert med operativ beslutningsdyktighet, handlekraft og gjennomføringsevne
 • Robust, tilstedeværende og trygg i møte med ansatte, partnere, kunder og eiere
 • Helhetstenkende og kritisk forretningsorientert i prioritering av forretningsmuligheter og prosjekter
 • Planorientert, hardtarbeidende og positiv i perioder hvor krevende vekstmål skal realiseres
Vi tilbyr
 • Topplederrolle i et ledende IoT-teknologimiljø med anerkjente og unike produkter. Meshtech er sertifisert IoT-partner av Telenor 
 • Teknologitungt selskap med positiv kommersiell utvikling, også i 2020 
 • Effektive beslutningsmekanismer gir handlingsrom og store muligheter for å påvirke selskapets strategi og videre utvikling
 • Langsiktige, solide og vekstorienterte eiere
 • Tett samarbeid med et teknologiorientert og kompetent styre
 • Eierskapsprogram med mulighet for å delta i selskapets finansielle utvikling

Annen informasjon

Søknad eller tips