Chef, 100% permanent position - Kokk 100% fast stilling

Becks Brasserie & Bar Drammen AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Restaurant chef

Do you have a certificate as a chef and a good service attitude? Then maybe you are the person we are searching for. We want to hire for a skilled chef with a certificate of apprenticeship for our restaurant in Drammen, for 80% permanent position. Becks Brasserie is a French-inspired brasserie, where we follow the seasons and use good Norwegian and international ingredients and food culture. We are also part of the Becks group, which has a total turnover of 60 million annually with restaurants in Skien, Porsgrunn and Drammen. In Drammen we serve 100-150 diners per night on the weekends during the summer season. As a chef with us, you become part of a good working environment in the kitchen, where we focus on serving good food and good experiences.

Tasks

 • Participate in all work with production, preparation, serving, portioning and serving of food / meals
 • Ensure that food that is served at all times meets our requirements for quality both in terms of ingredients, taste and serving on the plate
 • Dishwashing, washing and cleaning in accordance with hygiene regulations and internal control
 • Customer follow-up
 • Guided apprentices so that they reach educational goals

Qualifications

 • Certificate as a chef
 • English speaking (or Norwegian).
 • Be in good health and in good physical shape.
 • At least 1 year of relevant work experience

Personal characteristics

 • Good collaboration skills, be flexible and service-minded
 • Ability to give and receive guidance
 • Be able to work independently and structured

We offer

 • A strong concept
 • An interesting and challenging environment
 • Good working conditions
 • Good opportunities for personal and professional development with many exciting work tasks and challenges
 • Own occupational health service


restaurantkokk

Har du fagbrev som kokk og god serviceinnstilling? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter. Vi søker en dyktig kokk med fagbrev til vår restaurant i Drammen, for fast ansettelse 80% stilling. Becks Brasserie er en franskinspirert brasserie, der vi følger sesongene og benytter oss av gode norske og internasjonale råvarer og matkultur. Vi er også en del av Becksgruppen som samlet omsetter for 60 millioner årlig med restauranter i Skien, Porsgrunn og Drammen. I Drammen serverer vi 100-150 spisegjester pr kveld i helgene i sommersongen. Som kokk hos oss blir du del av ett godt arbeidsmiljø på kjøkkenet, der vi har fokus på servering av god mat og gode opplevelser.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i alt arbeid med produksjon, klargjøring, anretning, utporsjonering og servering av mat/måltider
 • Sørge for at mat som blir servert til en hver tid oppfyller våre krav til kvalitet både når det gjelder råvarer, smak og anretning på tallerken
 • Oppvask, vask og rengjøring i henhold til hygieneforskrifter og internkontroll
 • Kundeoppfølging
 • Veilede lærlinger slik at de når utdanningsmål

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk
 • Beherske engelsk språk muntlig og skriftlig.
 • Ha god helse og være i god fysisk form.
 • Minst 1 års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og serviceinnstilt
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • Et sterkt konsept
 • Et interessant og utfordrende miljø
 • gode arbeidsbetingelser
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Egen bedriftshelsetjeneste