Detaljer

 • Bedrift
  Statkraft AS
 • Søknadsfrist
  07.06.2020
 • Sted:
  DALEN
 • Bransje:
  Energi- og vannforsyning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  DALEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2914702
 • Se her for andre jobber fra Statkraft AS

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Byggingeniør og tre fagarbeiderar elektro

 

Statkraft region Sør-Norge

Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehald av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken. Anlegga blir drifta av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionkontor i Sauda og Dalen.

 

Kraftverksgruppe Ulla-Førre

Kraftverksgruppe Ulla-Førre har ansvar for drift og vedlikehald av Ulla-Førre anlegga.

Gruppa har 20 medarbeidarar med oppmøtestad på Suldalsosen.

Meir informasjon om Ulla-Førre finn du blant anna på You Tube: Ulla-FørreNorges kraftstabbur https://www.youtube.com/watch?v=OLufpYztXeY

 

Viktige kvalifikasjonar for stillingane:

 • Gode HMS-haldningar
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide sjølvstendig
 • Nysgjerrig og lærevillig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring i bruk av PC-basert utstyr/mobilapplikasjonar
 • God fysisk form og sertifikat for bil
 • Det kan vere aktuelt å få opplæring i røykdykking

 

Ingeniør/teknikar innan byggtekniske fag

Di rolle:

 • Byggteknisk fagansvarleg i kraftverksgruppa

 • Teknisk støtte til drift og vedlikehald, samt prosjektdeltaking, prosjekt- og byggeleiing, SHA-koordinator
 • Gjennomføre tilsyn på vassdragstekniske objekt i samarbeid med vassdragteknisk ansvarlig (VTA)
 • Kontrahering og oppfølging av leverandørar og entreprenørar  i samarbeid med innkjøp

 • Du vil inngå i kraftverkssjefens stab

 • Du vil også kunne bli involvert i arbeid i andre kraftverksgrupper i region Sør-Norge og må difor rekne med noko reising 

 

Din profil:

 • Ingeniør eller sivilingeniør innan byggtekniske fag. Bakgrunn frå teknisk fagskule kan vere aktuelt viss realkompetansen er relevant for stillinga

 • Det er ein fordel med erfaring som er relevant for kraftverksdrift

 • Praktisk interesse, er operativ og gjerne deltar ute på anlegg

   

Tre fagarbeidarar elektro der ein stilling kan bli tillagt administrativt arbeid

Hovudoppgåver vil vere:

 • Drift og vedlikehald av maskinar og utstyr samt reparasjonar og ny-montasje

 • Dokumentere vedlikehald i samsvar med interne rutinar (SAP PM)

 • Delta i prosjekt eller større vedlikehaldsarbeid i eiga kraftverksgruppe eller i andre kraftverksgrupper ved behov

 • Det kan vere aktuelt å delta med formell rolle i mindre prosjekt, som byggeleiar og SHA-koordinator (KU)


Viktige kvalifikasjonar spesielt for desse stillingane:

 • Fagbrev som energimontør

 • Søkarar innan elektrofaget som ikkje har energimontør fagbrev, kan måtte forplikte seg til ta eit opplæringsløp og ta fagprøve som energimontør

 • Ein av stillingane kan bli tillagt administrativt arbeid for å bidra med planlegging i vedlikehaldssystemet (SAP)

 

Statkraft tilbyr:

 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø

 • Eit konsern med fokus på kompetanse, ansvarlegheit og innovasjon

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

 • Fagleg og personleg utvikling i eit konsern i sterk vekst