Ledig stilling

Arbeidstilsynet

Byggesaksbehandlere

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Hvert år saksbehandler Arbeidstilsynet ca. 5000 søknader om samtykke til oppføring eller ombygging av arbeidsbygg. Gjennom vår saksbehandling bidrar vi til å sikre gode personalfasiliteter og et trygt arbeidsmiljø i bygg som skal brukes til arbeidsplasser. I tillegg gjennomfører vi etterkontroller og tilsyn for å kontrollere at krav til arbeidsbygg er ivaretatt og veileder om krav på området.

Seksjon for byggesak er én av tre seksjoner i Avdeling for søknader og meldinger. Seksjonen behandler alle byggesaker fra hele landet og gjennomfører tilsyn i hele landet. Byggesaksbehandling er hovedoppgaven til seksjonen og i disse stillingene. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Stillingene har kontorsted i Ålesund, men tilhører en seksjon som har kontorsteder på ulike plasser i hele landet. Seksjonens medarbeidere samarbeider på tvers uavhengig av kontorplassering. Stillingene medfører noe reisevirksomhet. Stillingene innebærer en del saksbehandling på nynorsk. 

Arbeidsoppgaver:

 • byggesaksbehandling
 • etterkontroll og tilsyn
 • informasjons- og veiledningsarbeid
 • samarbeid med andre enheter i Arbeidstilsynet
 • samarbeid med andre etater og eksterne aktører
 • bidra i andre oppgaver i seksjonen etter behov

Kvalifikasjoner:

 • minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning på relevante områder, for eksempel ingeniørutdanning
 • god skriftlig fremstillingsevne på bokmål og nynorsk
 • erfaring fra byggesaksbehandling er en fordel
 • kunnskap om BIM er en fordel
 • generell kjennskap til IKT, der erfaring med Elements og eByggesak er en fordel
 • kjennskap til offentlig forvaltning og Arbeidstilsynets rolle er en fordel
 • personlig egnethet tillegges vekt

Personlige egenskaper:

 • brenner for å bidra til en god arbeidsmiljøstandard i Norge
 • kan jobbe selvstendig og styre egen portefølje og arbeidshverdag
 • kan håndtere mange pågående saker samtidig
 • samarbeider godt i ulike team og bistår kollegaer
 • er serviceinnstilt og fleksibel
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø hos oss

Vi tilbyr:

Hos oss får du

 • stilling og lønn som inspektør eller seniorinspektør, kode 1343 eller 1371 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 450 000 til kr 600 000 for inspektør, og innenfor kr 550 000 til kr 730 000 for seniorinspektør
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://spk.no/
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

 

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.