Byggesaksbehandler

Krødsherad kommune

Krødsherad kommune ligger i Viken fylke, kun 10 mil fra Oslo. Med strandlinje til Krøderfjorden og Norefjell som Oslos nærmeste høyfjell, byr kommunen både på fjord, fjell og flott natur. Dette har skapt en sterk turistnæring og et variert næringsliv i kommunen.

Ved sektor samfunns- og næringsutvikling søker vi etter en kollega som har lyst til å arbeide med spennende og viktige oppgaver innenfor fagområdet byggesak.

Om sektor samfunns- og næringsutvikling

Sektoren har mange ulike oppgaver, hvor dialogen og relasjonene til kommunens innbyggere, fritidsinnbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner er viktig. Fagområdene er PLUMBO, dvs: Plan, Landbruk, Utvikling, Miljø, Byggesak og Oppmåling. Vi er en allsidig gjeng med totalt sju ansatte som har eget budsjett og fagansvar.

Vi søker

etter en byggesaksbehandler som liker å jobbe både selvstendig og i team. En som er nysgjerrig, vitebegjærlig på fagkunnskap og ønsker egenutvikling. Det er ønskelig at du har erfaring fra offentlig forvaltning, men det er ikke et absolutt krav. Viktigst er at du har motivasjon, lyst og evne til å tilegne deg kunnskap raskt.

Vi tilbyr

interessante oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Gode muligheter for faglig utfordringer, personlig kompetansebygging og egenutvikling. Sektoren har medarbeidere med allsidig og interessant bakgrunn som er gode sparringpartnere.

Vi kan tilby fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver

Du vil få hovedansvar for behandling av byggesøknader, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt bistå med dispensasjoner fra reguleringsplaner og kommuneplan. Vi benytter hverandres kompetanse tverrfaglig og det er gode muligheter for å kunne bli med i team som jobber på tvers av sektoren og administrasjonen.

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse. I utgangspunktet er jurist eller ingeniør mest relevant, men andre tilsvarende utdannelser innen f.eks samfunnsvitenskap, arkitektur eller naturvitenskap vil bli vurdert.
  • Relevant praksis og erfaring kan kompensere om du ikke er rett i målgruppen ovenfor.
  • Kunnskap om relevante lover- og forskrifter for arbeidsområdet er fordelaktig.
  • Saksbehandlingskompetanse, eller evne til raskt å tilegne deg nødvendig kompetanse.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
  • Data- og systemkunnskaper, det vil si at du kjenner til og håndterer alminnelige programmer.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høy arbeidskapasitet med evne og vilje til å stå på i en hektisk hverdag
  • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner og er serviceinnstilt og løsningsorientert.
  • Gode ferdigheter innen kommunikasjon, framstilling og formidling.

  

 Elektronisk søknad skal benyttes.