Detaljer


Butikk medarbeider

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Løvtre har i mange år ikke vært ønsket i Norske skoger, og har kun vært brukt til ved. Dette har vi gjort noe med for å bevise at dette råstoffet kunne utnyttes mye bedre. Vi har i flere år testet og tatt frem flere produkter av løvtrærne eik, bjørk, osp og or. Vi har nå stor kompetanse på å foredle Norsk løvtre. Alt virke vi bruker er fra nærområdet der vår produksjonen ligger, og det betyr kort frakt på råmaterialet og mindre forurensning. De produktene vi bruker er totalt uten giftstoffer og tilsetninger, samt at det er naturens vakreste råstoff vi foredler.

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater