Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  12.03.2021
 • Sted:
  STAVERN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  STAVERN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3497732
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Brunla ungdomsskole - Lærere

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem?
I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.

Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse".

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelsen og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Vår ambisjon er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Skolene vil fortsette å utvikle sitt lærersamarbeid til gode læringsfelleskap hvor alle elevene skal oppleve å mestre og høre til.

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal bli et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elevene i Larvikskolen har egen iPad.  Målet er at bruk av digitale hjelpemidler i skolen skal øke det generelle læringsutbyttet. Ambisjonen er at Larvik skal være ledende blant kommunene i Norge når det gjelder systematisk pedagogisk bruk av IKT i skolen.

 • Larvikskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet og er deltakere i læringsmiljøprosjektet.
 • Larvik kommune er en realfagkommune.
 • Larvikskolen samarbeider med barnehager og videregående skole for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0-16 års perspektiv.

Bli med på laget som skal gjøre Larvikskolen enda bedre!

Brunla ungdomsskole kan det bli ledig faste og midlertidige lærerstillinger for skoleåret 2021/2022. 
Aktuell fagkompetanse vil være norsk, matematikk, engelsk og kroppsøving, men det kan også bli behov for kompetanse i andre fag. Enkelte av stillingene kan medføre kontaktlæreransvar. 
Det vil bli ledig en fast stilling som faglærer i engelsk og norsk.


Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som: 

 • Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse.
 • Har god kunnskap om oppbygging og ledelse av læringsprosesser.
 • Har god relasjonskompetanse til elever.
 • Har god kompetanse i lærersamarbeid.
 • Har gode IKT-ferdigheter og er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi.
 • Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet.
 • Har forventninger til alle elevers potensiale.
 • Setter seg høye mål for sitt arbeid med profesjonsutvikling, undervisningspraksis og elevenes læring.

 

Søknadsfrist:
12.03.2021
Arbeidsgiver:
Larvik kommune
Sted:
Stavern
Stillingstittel:
Brunla ungdomsskole - Lærer
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4348865132
Startdato:
01.08.2021
Sosial deling :