Ledig stilling

Arbeidstilsynet

Brenner du for testing og kvalitetssikring av IT-løsninger? 

Offentlig forvaltning

 I Arbeidstilsynet er vi stolte over vårt samfunnsoppdrag: Vi jobber hver dag for at arbeidstakere i Norge skal ha et sikkert og godt arbeidsmiljø. For oss som jobber med IT-utvikling, betyr det at vi må lage gode IT-løsninger som passer behovene til dem som bruker systemene våre. Derfor er også testing og kvalitetssikring sentralt i hele utviklingsprosessen. Vi ser derfor etter en tester som kan bli en del av utviklingsteamene våre.  

Vi mener at vi lager de beste løsningene når vi jobber smidig i produktteam og samarbeider tett med dem som skal bruke løsningene vi lager. Våre produktteam består av utviklere, testere og UX-designere som jobber sammen med fagspesialister og produktansvarlige. 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at den vi ser etter, har disse personlige egenskapene: 

- er nøyaktig og kvalitetsbevisst  
- brenner for fagområdet test og kvalitetssikring 
- samarbeider godt med andre og trives med å jobbe i team 
- ser det større bildet og har ideer om forbedringer av løsninger og prosesser i virksomheten 
- tilegner seg ny kompetanse, og bidrar i fagmiljøet gjennom å dele sin kunnskap, ideer og perspektiver 
- har fokus på prosessforbedringer og bidrar til at vi effektiviserer virksomheten vår gjennom automatiserte tester og andre løsninger som gir bedre kvalitet 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi ser etter en person som har følgende faglige kvalifikasjoner: 

- høyere utdanning innenfor IT eller andre relevante fagretninger, minimum bachelorgrad. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.  
- erfaring fra testing i utviklingsprosjekter 
- erfaring fra smidige utviklingsmetoder, eksempelvis scrum og/eller Kanban 
- ISTQB-sertifisering(er) eller tilsvarende 
- gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig på norsk, som er vårt arbeidsspråk 

I tillegg ønsker vi at den vi ser etter, har kompetanse innenfor noen eller flere av disse områdene: 

- kjennskap til kontinuerlig integrering og kontinuerlige leveranser (CI/CD) 
- bruk av verktøy som Playwright, Postman, SoapUI, Selenium eller tilsvarende 
- erfaring fra testautomatisering  
- erfaring fra sikkerhetstesting 
- kjennskap til og kunnskap om maskering av testdata 

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene våre. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi tilbyr:

IT-avdelingen hos oss er stor nok til at det er et godt fagmiljø og mange likesinnede å spille på lag med, samtidig som vi er tilstrekkelig små til at vi kjenner hverandre godt og kan være trygge på våre kollegaer. Vi bruker moderne teknologi og verktøy som forenkler hverdagen. Vi benytter både automatiske og manuelle tester og jobber for å automatisere stadig flere prosesser.   

I Arbeidstilsynet har vi høye ambisjoner om å utnytte moderne teknologi på en smart og effektiv måte, og vi ønsker å være i front når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Vi har en moderne og kompleks infrastruktur med egenutviklede fagsystemer og standardapplikasjoner som skal forvaltes og utvikles for å understøtte kjernevirksomheten. Vi legger stor vekt på innovasjon og bruk av ny teknologi.  

Kompetansedeling og læring er veldig viktig for oss. Det skal være lett å spørre om hjelp og lett å dele kunnskap og ideer. Vi har ulike forum vi bruker for kompetansedeling og ønsker å bringe inn nye perspektiver og ny kunnskap inn i vår arbeidshverdag på ulike måter. Vi legger til rette for kompetanseutvikling.  

Det er viktig for oss at alle skal trives på jobb. Vi utnytter hverandres styrker og ulikheter og jobber for at alle skal være trygge på hverandre. Vi ønsker en god balanse mellom jobb og fritid. Vi kan legge igjen arbeidsoppgavene på kontoret når vi går hjem for dagen.  


Utover dette tilbyr vi: 

- stillingen er plassert som seniorkonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver etter Statens lønnsregulativ. Lønn etter avtale
- spennende og meningsfulle oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde 
- gode muligheter til å forme og påvirke egen arbeidshverdag 
- et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og engasjerte kollegaer 
- forutsigbar og fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden 
- mulighet for delvis hjemmekontorløsning 
- gunstige pensjonsordninger og muligheter for lån gjennom Statens pensjonskasse.  

Les mer om hva vi tilbyr her: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/

Viktig å vite før du søker 
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.