Brenner du for fag, folk og kultur? NRK søker leder for seksjonen Utvikling Publikumsprodukter   

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Vi i NRK produserer innhold og utvikler tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag, og vi har ansvar for å forvalte disse på et stort antall plattformer. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til vårt publikum.

Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen (TPPD) har ansvar for utvikling og drift av NRKs digitale publikumsprodukter, produksjons-, publiserings- og administrative systemer og for NRKs produksjonsavdeling. Vi gjør NRKs innhold levende og tilgjengelig for alle, og slik bidrar vi til at NRK løser sitt allmennkringkasteroppdrag.

Avdelingen Produkt- og teknologiutvikling (PTU) er en del av TPPD-divisjonen. Vi er matriseorganisert, og i PTU har vi ansvar for folk og faglig utvikling. Vi samarbeider tett med ledere som har ansvaret for den strategiske produktutviklingen.

I PTU søker vi nå en leder for Utvikling Publikumsprodukter, som er en nyopprettet seksjon i PTU. I denne seksjonen ligger personalansvaret for ca 100 IT-utviklerne som jobber med NRKs publikumsprodukter i smidige tverrfaglige team. 

Seksjonslederen rapporterer til avdelingsleder for PTU og inngår i hennes ledergruppe. I PTU-ledergruppa blir du en del av en gjeng med stort engasjement for fag, folk og kultur.

Arbeidsoppgaver:

Ditt overordnede ansvar er å forvalte og utvikle menneskene, fagområdene, kulturen, kompetansen og kapasiteten som trengs for å lede, designe, utvikle, forvalte og drifte NRKs publikumsprodukter – sammen med øvrige ledere i PTU.

Dette innebærer blant annet å:

 • Jobbe for at NRK er en attraktiv teknologiarbeidsplass slik at vi kan tiltrekke, rekruttere og beholde viktig kompetanse.
 • Jobbe med kompetanseutvikling og endringsledelse for at avdelingen skal være i stand til å møte kommende store teknologiendringer og nye måter å jobbe på.
 • Strategisk utvikling av relevante fagområder sammen med andre ledere og fagansvarlige.
 • Ivareta forutsigbarhet i bemanning, og planlegge framtidig ressursbehov.
 • Bidra til gode og hensiktsmessige bemannings- og prioriteringsprosesser.
 • Bidra til god økonomistyring i avdelingen.
 • Jobbe med kontinuerlig utvikling av en god og felles kultur i divisjonen.
 • Skape felles forståelse og godt samarbeid i matrisen slik at vi jobber sammen om å skape de beste teamene.

Seksjonsleder for Utvikling Publikumsprodukter har personalansvar for gruppeledere i sin seksjon, og det kan også være aktuelt med direkte personalansvar for en gruppe medarbeidere. Lederen har ansvar for å utvikle, motivere og lede sine gruppeledere, og skape et lederteam fokusert på å nå avdelingens, divisjonens og NRKs mål. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med ledelse av mennesker.
 • Erfaring med ledelse av ledere er en fordel.
 • Erfaring med organisasjonsutvikling.
 • God teknologiforståelse og erfaring fra arbeid i IT-utviklingsmiljøer.
 • Oppdatert kunnskap og erfaring innenfor smidig tankesett og metodikk, gjerne innenfor digital produktutvikling.
 • Høyere relevant utdanning, for eksempel innen teknologi eller ledelse.   

Personlige egenskaper:

 • Du skaper resultater gjennom å motivere, vise tillit og delegere.
 • Du er engasjert og motivert for å jobbe med omgivelser i endring, og motiveres av å finne nye løsninger sammen med andre.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder.
 • Du evner å kombinere operativ ledelse og langsiktig arbeid. 

Vi tilbyr:

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.  

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.