Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Brannkonstabel vikariat

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommuner. Selskapet har både heltidsog deltidsmannskaper, til sammen ca 330 ansatte. Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å sikre liv og verdier. Beredskapstjenesten er bygd opp med en turnusordning fordelt på fire vaktbrigader, der arbeidstiden gjennomsnittlig er 42 timer pr. uke. Vi har nå behov for en vikar som brannkonstabel med redningsdykkerkompetanse i Trondheim i perioden 04.01.2021-10.04.2022 

Det kreves at søkerne har gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel i henhold til § 7 - 3 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, samt utdanning som redningsdykker (tidligere arbeidsdykker klasse R). Personer som kan dokumentere tilsvarende godkjent kompetanse kan også bli tatt i betraktning. Det stilles også krav om førerkort klasse C, samt kompetansebevis for utrykningskjøring (Kode 160). Søkere som ikke kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene ovenfor innen søknadsfristen, vil ikke bli tatt i betraktning. Yrkeserfaring fra stilling som brannkonstabel og redningsdykker vektlegges. Det vil også bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling 

Stillingene som brannkonstabel avlønnes pr 01.09.2020 mellom kr. 352.200,- og kr. 431.400,- pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. 115.768,- pr år, og inntil kr. 25.000,- pr år i gjeldende funksjons- og kompetansestige.  

For de som tilsettes kreves politiattest og godkjent legeattest. Det er ikke nødvendig å fremlegge disse i forbindelse med søknaden. For å bekle stillingen må man være fysisk og mentalt skikket. Søkere må derfor gjennomgå opptaksprøver som bl.a. omfatter fysisk test og intervju. Godkjent helseattest (ikke eldre enn 6 mnd), skal medbringes testdagen.

Søknadsfrist: 01.12.2020

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater