Detaljer


Brannkonstabel - deltid Klepp

Rogaland brann og redning IKS har for tiden en ledig stilling som deltidsbrannkonstabel og to ledige  vikarerstillinger  i 0 %  ved Klepp brannstasjon. Stillingen brannkonstabel er 2,0 % og utgjør ca. 42 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser og forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer da i tillegg (basert på timelister). Vi benytter nødnett til varsling av mannskap.

Beredskapsavdelingene i Rogaland brann og redning IKS består av 120 ansatte på heltid ved brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik, Sandnes og 5 ansatte på heltid Bryne dagtid. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy, Jørpeland, Forsand og Kvitsøy. Som mannskap ved våre deltidsstasjoner har man som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i innsatser i forbindelse med ulykker og branner
 • Øvelser og andre forebyggende aktiviteter
 • Fast vakt hver 4 uke (17:00 – 06:00 i ukedager, samt helg og helligdager)
Kvalifikasjoner

Som deltidsmannskap må du:

 • Bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Klepp brannstasjon, slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre enn 6 minutter på kveldstid
 • Tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for fysisk test (Se RBR sine hjemmesider for nærmere beskrivelse)
 • Ha førerkort klasse C, eller ved behov være villig til å skaffe deg dette
Personlige egenskaper
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Ha god helse og fysikk. Fysisk test må bestås før ansettelse.
 • Ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges før ansettelse.
Vi tilbyr
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater