Brannkonstabel deltid - Finnøy

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stillinger som deltidsbrannkonstabel ved Finnøy brannstasjon. Brannkonstabelstillingen er 1,54% og utgjør 32 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser og forefallende arbeid, utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg.

 

Kvalifikasjoner:

Som deltidsmannskap må du:

  • Bo slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er lengre enn 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kveldstid.
  • Ha førerkort klasse C, eller ved behov være villig til å skaffe deg dette på egen regning.

Personlige egenskaper:

  • Ha god helse og fysikk. Fysisk test må bestås før ansettelse.
  • Ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Den som ansettes må gjennomgå og bestå godkjent helseundersøkelse hos vår bedriftslege.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr:

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler.
Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale avhengig av ansiennitet i full stilling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse  til innsatsleder Ryfylke.

 

Beredskapsavdelingene består av 120 ansatte på heltid ved brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik, Sandnes og 5 ansatte på heltid Bryne dagtid. I tillegg er det 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy, Jørpeland, Forsand og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver