Brannkonstabel deltid - Ålgård

Rogaland brann og Redning IKS

Politi, brann og toll

Rogaland brann og redning IKS har for tiden ledig stilling som deltidsbrannkonstabel ved Ålgård brannstasjon. Brannkonstabelstillingen er 2,0% og utgjør 41,6 arbeidstimer i året. Disse timene brukes til opplæring, øvelser, planlegging og forefallende arbeid. Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker kommer i tillegg. 

 

Kvalifikasjoner:

Må ha:

 • Du må bo i nærheten av Ålgård brannstasjon, slik at oppmøtetiden til brannstasjonen ikke er mer enn 4 minutter på dagtid og 6 minutter kveld/natt.
 • Tilfredsstille arbeidstilsynets krav til fysisk test (se rogbr.no for nærmere beskrivelse).
 • Være godkjent som røykdykker.
 • Ha førerkort klasse C, eller skaffe dette innen 6 måneder etter ansettelse for egen regning.
 • Minimum 1 år som vikar eller brannkonstabel.
 • Ha god kunnskap om beredskapsdistriktet – Gjesdal kommune med tilstøtende kommuner.

Ønskelig:

 • kompetansebevis 160 (utrykningskjøring)
 • grunnkurs deltidsbrannkonstabel, NBSK

 

Personlige egenskaper:

 • Positiv og løsningsorientert.
 • Initiativrik, fleksibel og reflektert.
 • Ha god helse og fysikk. Fysisk test må bestås før ansettelse.
 • Ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må gjennomgå og bestå godkjent helseundersøkelse hos vår bedriftshelsetjeneste.

Vi tilbyr:

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS med de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lovverk og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale avhengig av ansiennitet i full stilling. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse  til seksjonsleder eller brannmester for beredskap deltid. 


Beredskapsavdelingen består av 120 ansatte på heltid ved de fire brannstasjonene i Stavanger, Kvernevik, Sandnes og Bryne dagtid. I tillegg er det 206 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Gilja, Oltedal, Ålgård, Jørpeland, Forsand, Bryne, Klepp, Høle, Riska, Vassøy, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Mannskapene ved deltidsstasjonene utfører arbeid i tillegg til annet arbeid, og har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver.