Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Brannkonstabel dagtid

I avdeling for beredskap er det ledig minst åtte faste 100% stillinger som brannkonstabel på dagtid, samt et 1-årsvikariat. De som ansettes vil etter endt opplæringstid inngå på vaktlagene på dagtid (0800-1530) på en av følgende stasjoner: Hovedstasjonen, Stavanger, Kvernevik eller Bryne. På sikt vil de som ansettes gå over til å jobbe turnus på en av de døgnbemannede stasjonene.  

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene er mangfoldige, men de mest vesentlige oppgavene er som følger:

 • Brann- og redningsinnsats
 • Bidra i forebyggende arbeid
 • Daglige arbeidsoppgaver
 • Helse, miljø og sikkerhet
Kvalifikasjoner
 • Fullført og bestått videregående utdanning (studiekompetanse) eller relevant fagbrev
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring etter endt utdannelse
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Må være svømmedyktig
 • Må være fysisk og psykisk skikket til en utfordrende og krevende tjeneste,  med holdninger som er godt forenlige med brann- og redningsvesenet oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med søkere med kompetanse/erfaring innen følgende områder:

 • Maritime tjenester: dekksoffiser kl. 5 eller høyere, maskinist kl. 3 eller høyere
 • Bygg/konstruksjoner
 • Tilkomstteknikk/klatring
 • Beredskapsarbeid (f. eks andre nødetater, forsvaret, hjelpeorganisasjoner)
 • Prehospitalt arbeid
 • Pedagogikk
 • Redningsdykker/yrkesdykker/elveredder
 • CBRNE/kjemikalier 
 • Grunnkurs fra Norges brannskole
 • Førerkort klasse BE, C, C1E eller CE
 • Båtførerbevis  
 • Inneha kompetansebevis for utrykningskjøring 160
 • Ha en god forståelse av engelsk og/eller andre språk muntlig
Personlige egenskaper
 • Samarbeidsvillig,tilpasningsdyktig og bidrar til en god lagånd
 • Praktisk anlagt og løsningsorientert
 • Evne til å behold roen i stressende arbeidssituasjoner
 • Lærevillig og interessert i kontinuerlig faglig utvikling. 
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Mulighet til å sette preg på beredskap og det forebyggende arbeidet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Lønn etter gjeldene tariffavtale, for tiden 373.800,- til 430.800,- avhengig av lønnsansiennitet. Ved overgang til turnus blir det gitt vakttillegg.

Ved ansettelse

 • Du som ansettes som brannkonstabel forplikter deg til å ta førerkort klasse BE og C på egen bekostning innen 6 måneder fra fast ansettelsesdato, hvis de ikke har dette ved tiltredelse.
 • Du som ansettes må være villige til å rullere/vikariere i andre avdelinger i brannvesenet i perioder
 • Du som ansettes må gjennomgå og bestå godkjent helseundersøkelse hos vår bedriftslege, samt legge frem godkjent politiattest.
 • Du som ansettes som brannkonstabel forplikter deg til å delta på Norges brannskole sitt grunnkurs. 

Søknader  
Rogaland brann og redning IKS  ønsker å representere et mangfold som speiler befolkningen for å kunne gjennomføre våre oppgaver på en best mulig måte. Det innebærer blant annet å ha en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Kvinner og personer med minoritetsspråklig bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til 1-2 dagers testing, samt intervju i ukene 44-45. Kandidater som blir innkalt på opptakstester/intervju må betale reise- og oppholdsutgifter selv.
 
Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider, www.rogbr.no.
I søknaden er det viktig at du får frem dine faktiske kvalifikasjoner og sertifikater, spesielt gjelder dette fullført utdanning, og sertifikater.

For mer informasjon om opptaket, se vår hjemmeside www.rogbr.no   
 

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater