Ledig stilling

Larvik kommune

Brannkonstabel

Offentlig forvaltning

I Larvik brann og redning vil det bli 2 ledige brannkonstabelstillinger i 100% med tiltredelse 1.6.2023 eller etter nærmere avtale. Stillingene er spennende, omfattende og gir store muligheter for personlig utvikling. Brannkonstablene er til daglig underlagt vaktleder og leder for beredskap. Larvik brann og redning har 41 heltidsansatte fordelt i administrasjon, beredskap og forebyggende avdeling. Vi er et av 7 brannvesen i Norge med RITS- tjeneste ( redningsinnsats til sjøs). Vi har også redningsdykker beredskap.

Beredskapsstyrken består i dag av fire vaktlag med minimum seks mannskaper i døgnturnus.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du forbereder ulike redningsinnsatser gjennom systematisk trening og øvelser.
 • Du gjennomfører skadeavgrensede innsats som røyk- kjemikaliedykking, redningsdykking, ulykker, miljø hendelser og bistår ved helserelaterte hendelser.
 • Du driver forebyggende informasjonsarbeid.
 • Du trener og holder deg fysisk og psykisk skikket til å være røyk- og kjemikaliedykker, og redningsdykker. Består helsekontroll og årlige tester.
 • Du deltar i stasjonsarbeid som vedlikehold av materiell, bygninger og andre forefallende oppgaver.
 • Du deltar i andre oppgaver som blir bestemt på vaktlagsnivå.
 • Du er en god ambassadør for Larvik kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Du har fullført og bestått videregående utdanning (studiekompetanse) eller relevant fagbrev. Søkere uten bestått videregående utdanning kan vurderes på bakgrunn av realkompetanse.
 • Du har førerkort klasse B, uavbrutt i minimum 2 år.
 • Du tar førerkort klasse BE og C, må tas i løpet av 6 måneder etter ansettelse, for egen regning.
 • Du tar båtførerbevis i løpet av 6 måneder etter ansettelse, for egen regning, for de som ikke allerede har båtførerbevis.
 • Du tar kode 160 for utrykningskjøring i løpet av 6 måneder etter ansettelse, for egen regning, for de som ikke allerede har kode 160.
 • Du har god lokalkunnskap om LBR sitt geografiske område.
 • Du er fysisk og helsemessig skikket til tjenesten i henhold til krav om helse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere, redningsdykkere og kunne tåle psykiske påkjenninger.
 • Grunnkurs ved Norges brannskole (brann- og rednigsskolen) er ønskelig, eller tilsvarende.
 • Du er svømmedyktig, minimum 400 meter.
 • Du bruker it og digitale plattformer som arbeidsverktøy, og du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

    Det vil bli spesielt lagt vekt på:

 • Relevant utdanning/ fagbrev og yrkespraksis
 • 2 års praktisk yrkeserfaring
 • Nettbasert kurs i brannvern (Norges brannskole)
 • Brannkonstabelutdannelse
 • Førerkort klasse BE, C
 • Båtførerbevis
 • Kode 160 for utrykningskjøring
 • Redningsdykkersertifikat klasse R
 • Tester på opptaket.
 • Anvendbar teoretisk/ teknisk utdannelse
 • Samfunnskunnskap

Personlige egenskaper:

 • Du må være empatisk, fordomsfri og ha gode holdninger
 • Du har meget gode samarbeidsevner
 • Du tar beskjeder og omsetter i handling
 • Du er fleksibel
 • Du er ikke redd for høyder eller har klaustrofobi

Personlig egnethet vektlegges spesielt

Øvrig:

 • Søkere må være villige, ved LBR sine behov, til å gjennomføre nødvendig etterutdanning og/eller i perioder gå i andre posisjoner internt i LBR for å tilegne seg ny kompetanse eller dele egen kompetanse.  Det må påregnes flytting mellom lag på stasjonen.
 • Dag- og turnustjeneste må påregnes.
 • Stillingen medfører uniformsplikt.
 • Må kunne fremlegge godkjent politiattest og helseattest.
 • Det er ønskelig med bosted maks 30 minutter biltur unna brannstasjon i Larvik.

Vi tilbyr:


Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.