Brannkonstabel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Politi, brann og toll

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommuner. TBRT’s visjon er trygghet for alle – hver dag. Vi har behov for ferdigutdannede brannkonstabler i beredskapsavdelingen i Trondheim.  

 

Vi ønsker allsidige vaktlag med en bred sammensetning og søker derfor spesielt etter:

 • Kvinner
 • Personer med minoritetsbakgrunn, ulike språk og kulturer
 • Erfaring og kompetanse innen maritim/teknisk
 • Erfaring og kompetanse innen psykiatri
 • Erfaring og kompetanse innen teknologi

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av vaktberedskap, brannbekjempelse og arbeid ved andre ulykker, drift og vedlikehold av utstyr, øvelser og annet. Beredskapstjenesten er bygd opp med skiftordning fordelt på fire brigader, der arbeidstiden gjennomsnittlig er 42 timer pr. uke. 

 

Stillingene som brannkonstabel avlønnes pr 01.05.2021 mellom kr. 363.700,- og kr. 446.000,- pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. ca 105.000,- pr år, og inntil kr. 25.000,- pr år i gjeldende funksjons- og kompetansestige. 

 

Krav til kvalifikasjoner: 

Kvalifikasjoner må være oppfylt på søknadstidspunkt dersom ikke annet er angitt. 

 • Må tilfredsstille kravene i henhold til § 7-3 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. (Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel)  
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år sammenhengende 
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved tilbud om stilling 
 • Må kunne fremskaffe godkjent helseattest (ikke eldre enn 6 mnd) på testene 
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig 
 • Må være svømmedyktig 
 • Må være fysisk og psykisk skikket, herunder ha god høydetoleranse og ikke klaustrofobi.
 • Må ha holdninger som er forenelige med TBRT’s verdier. 
 • Yrkeserfaring fra stilling som brannkonstabel 

Det vil også bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling 

 

Det er i tillegg ønskelig med førerkort klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (Kode 160). Dersom denne kompetansen mangler på ansettelsestidspunktet forplikter de som får stilling seg til å ta førerkort klasse C innen prøvetiden på 6 måneder. Kurset tas på fritiden for egen bekostning. Det er også en forutsetning om at ansatte tar Kode 160 etter arbeidsgivers behov. 

 

Et antall søkere vil bli innkalt til seleksjonsdager som bl.a. omfatter opptaksprøver, fysisk test og intervju i uke 7. For mer informasjon: www.tbrt.no.

 

Planlagt oppstart for brannkonstabler er 1. juni/1. juli 2022.