Detaljer


Brannkonstabel ved Hommelvik brannstasjon

Trøndelag brann -og redningstjeneste IKS (TBRT IKS) har ledig stilling som deltid brannkonstabel i 2,5 % stilling, med tjenestested ved Hommelvik brannstasjon. Stillingsprosenten tilsvarer antall øvingstimer i løpet av året. Ved en 2,5 % stilling har man 52 timer i året. Disse øvingene foregår på ettermiddag/kveld.

I tillegg til dette har man hjemmevakt hver 4.uke (dreiende vakt), og utrykninger/oppdrag. Det vil også kunne være behov for å gå ekstra dagvakter ved behov, men dette kommer vi nærmere tilbake til under intervjuet. Lønnen varierer dermed litt, men det ligger rundt 11 000 - 12 000 kr brutto hver måned, så vil det kunne bli mer de periodene man har overtid og flere oppdrag.

Det kreves at søkerne har gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel i henhold til § 7 - 3 i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Det stilles også krav om førerkort klasse C, samt kompetansebevis for utrykningskjøring (Kode 160). Det er mulig å søke på stillingen dersom man på utlysningstidspunktet ikke innehar all nødvendig kompetanse. Det kan for eksempel være personell som har tjenestegjort som brannkonsabel i forsvaret. Yrkeserfaring fra stilling som brannkonstabel vektlegges. Det er pliktmessig hold av privatbil.

Det vil også bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling.

Den som ansettes må bo og arbeide i rimelig nærhet til brannstasjonen og ha en klar avtale med hovedarbeidsgiver med hensyn til utrykninger i arbeidstiden. Krav til responstid er i 4 og 6 minutter (dag og natt) fra bosted og arbeidssted til brannstasjon. Ta kontakt med stasjonsansvarlig Tor Olav Evenshaug, telefon: 918 35 910, om du har spørsmål rundt dette.

For de som tilsettes kreves politiattest og godkjent legeattest. Det er ikke nødvendig å fremlegge disse i forbindelse med søknaden. For å bekle stillingen må man være fysisk og mentalt skikket. Søkere må derfor gjennomgå opptaksprøver som bl.a. omfatter fysisk test og intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos stasjonsansvarlig Tor Olav Evenshaug, telefon: 918 35 910.

Trøndelag brann -og redningstjeneste IKS ønsker mangfold, og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

 

Søknadsfrist: 30.september 2020

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater