Detaljer

  • Bedrift
    Eidsvoll kommune
  • Søknadsfrist
    01.08.2020
  • Sted:
    RÅHOLT
  • Stillingstype:
    Heltid
  • Bransje:
    Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
  • Utdanningskrav:
    Påkrevet
  • Arbeidserfaring:
    Ønskelig
  • Fylke:
    VIKEN
  • Arbeidssted:
    RÅHOLT
  • Antall stillinger:
    1
  • karriere-kode:
    2955189
  • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune

Bønsmoen skole - Lærerstillinger skoleåret 2020 - 2021


Bønsmoen skole ligger på Råholt i Eidsvoll kommune, og har ca. 300 elever fra 1. – 7. trinn, og ca. 50 ansatte. Skolen sto ferdig høsten 2012, og framstår som moderne og framtidsrettet. Det er gode tog og bussforbindelser med kort avstand til Eidsvoll verk stasjon. Eidsvoll kommunes spesialpedagogiske ressurssenter er en integrert del av skolen.
Skolen er veldrevet, har godt skolemiljø og læringsresultater som stadig blir bedre. Personalet på skolen er kompetent og stabilt.
Våre satsningsområder er realfag, grunnleggende ferdigheter og fagfornyelsen.

Vi trenger flere dyktige og engasjerte lærere med på laget i ulike stillingsprosenter og med muligheter for fast ansettelse.

Vi har et antall ledige undervissningsstillinger fra 01.08.2020. 

Til stillingen er det krav om at du har undervisningskompetanse for grunnskolen og kompetanse innen klasseledelse, elevvurderingsarbeid og forståelse for oppbyggingen av et godt læringsmiljø. Vi trenger noen personer som kan være en ressurs innen begynneropplæringen gjerne med iPad som verktøy. 

Ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren og sommeren, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Kvalifikasjoner
  • Undervisningskompetanse for grunnskolen
  • Gode datakunnskaper gjerne med kjennskap til bruk av iPad 1:1 og koding
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Relevant erfaring er ønskelig
  • Bidrar i pedagogisk utviklingsarbeid
Personlige egenskaper
  • Positive forventninger til alle elever
  • God klasseleder som sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til å inspirere, motivere og aktivisere elever
  • Viser selvstendighet, ryddighet og fleksibilitet
  • Ansvarsbevisst og pålitelig
  • Bidrar til fellesskap og samarbeid på tvers av klasser og trinn
  • Endrings- og omstillingsevne
  • Du er en lærer -og klasseledertype som både er lojal og selvstendig. Du er kreativt tenkende med stor arbeidskapasitet som brenner for best mulig undervisning, vurderingspraksis og skoleutvikling.
Vi tilbyr
  • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
  • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
  • Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).
  • Gode pensjonsordninger
  • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid

Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll.

Menn oppfordres til å søke. 

Det gis veiledning til nyutdannede lærere.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.