BETONGARBEIDAR / FORSKALINGSNIKKAR

Bystøl Entreprenør AS

Bygg og anlegg

Grunna auka oppdragsmengd søkjer me etter
BETONGARBEIDAR / FORSKALINGSNIKKAR

Arbeidsoppgåver:
• Forskaling
• Armering
• Støyping
• Kjerneboring/betongsaging

Kvalifikasjonar:
• Fagbrev innan betongfaget, relevant erfaring kan erstatta fagbrev
• Må beherska norsk skriftleg og munnleg
• Er sjølvstendig men arbeider samstundes godt i lag med andre

Me tilbyr:
• Godt arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige lønsvilkår
• Gode pensjon- og forsikringsvilkår
• Firmabil
• Etablert HMS- og kvalitetssystem

Spørsmål til Torkjel Bystøl, tlf. 970 61 940.

Søknad til Bystøl Entreprenør as, Brynaskogen 24, 5705 Voss,
e-post: kontor@bystol-entr.no innan 1. august 2021