• Bransje
  Arbeid og Inkluderingsbedrift
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  960629779
 • Antall ansatte
  17
 • Opprettet år
  1989
 • Nettside
  Vinn AS Hallingdal

Adresse


Klemmavegen 8
3550  GOL

Vinn AS Hallingdal

VINN AS Hallingdal – lokal samfunnsaktør med fokus på arbeid


 • VINN er et opplærings -, kompetanse -og ressurssenter for arbeidsinkludering i Hallingdal. Hovedoppgaven er arbeidsutprøving og å yte bistand. På denne måten kan personer med ulike behov få og beholde en jobb; enten i vår egen bedrift eller i andre bedrifter.
 • VINN er en seriøs rekrutteringspartner for bedrifter i hele Hallingdal.
 • Å få folk i arbeid er både stor samfunnsnytte og god samfunnsøkonomi. Slik sett er VINN en samfunnsbedrift.
 • Arrangør av NAV sine arbeidsrettede tiltak og tjenester.
 • VINN AS Hallingdal er samtidig en profesjonell leverandør av produkter og tjenester til offentlige og private virksomheter.
 • VINN ble etablert i 1989 og er eies av de 6 kommunene i Hallingdal.
 • Lokal samhandling er nødvendig for å oppnå gode resultat.
 • Tett samarbeid med NAV kontorene i Hallingdal, helsevesen og andre kommunale instanser.
 • God lokalkunnskap, stor kontaktflate overfor mulige arbeidsgivere og et nært samarbeid med det lokale bedriftsmiljø.
 • Et positivt arbeidsmiljø, der RESPEKT for den enkelte, samarbeid og utvikling kjennetegner våre aktiviteter.
 • KVALITET og KUNDEFOKUS er sentralt i arbeidet. Dette sikres gjennom kvalitetssikring-systemet EQUASS.
 • Dyktige fagfolk med evne og kompetanse til å lære fra seg, bidrar til at hver enkelt medarbeider får den hjelp han/hun trenger til å utvikle sin egen realistiske plan og til å nå sine mål.
 • Vårt varemerke er bedriftens fleksiblitet overfor eksisterende og potensielle nye kunder
 • VINN AS Hallingdal setter menneskelige, faglige og samfunnsmessige sider inn i en helhetlig sammenheng.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse