Adresse


Klokkarbakken 7
3570  ÅL

Viken fylkeskommune Ål videregående

Ål vidaregåande skole har høge ambisjonar på vegne av elevar og tilsette. Vi skal bidra til at elevane våre blir rusta til eit godt liv for seg sjølv, og gode bidragsytarar i samfunnet. Skulen har utdanningsprogramma BA, TIP, SSR, EL og HO, samt påbygg til studiespesialisering og vaksenopplæring. Til saman er det ca 240 elevar og 55 tilsette.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse