Adresse


Storgata 106
8370  LEKNES

Vestvågøy Boligstiftelse oppføring hos:

Vestvågøy Boligstiftelse

Vestvågøy Boligstiftelse ble stiftet i 1989, ved at Vestvågøy kommune ønsket en bedre forvaltning av sin boligmasse. Kommunestyret opprettet derfor Vestvågøy Boligstiftelse og overførte nesten all boligmasse til stiftelsen.

Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen.

Ved opprettelsen ble det overført ca. 133 utleieenheter og etter 2015 har boligstiftelsen 281 utleieenheter.

Vestvågøy Boligstiftelse har i dag 6 faste stillinger. 3 i administrasjonen og 3 innen vedlikehold.

Vestvågøy Boligstiftelse er organisert med eget styre. Styret består av 5 personer, hvorav 4 personer er oppnevnt av Vestvågøy kommunestyre.

Et medlem er valgt blant beboerne.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater