• Bransje
  Energi- og vannforsyning
 • Bedriftstype
  Samvirkeforetak
 • Organisasjonsnummer
  970165541
 • Antall ansatte
  6
 • Nettside
  Våler Vannverk SA

Adresse


Vestlia 1
1592  VÅLER I ØSTFOLD

Våler Vannverk SA oppføring hos:

Våler Vannverk SA

Ideen om et vannverk, skal etter det vi har lest, ha kommet i 1957 eller 1958, men vannverket ble først stiftet den 15. april 1966. Etter stiftelsen ble det igangsatt utbygning med mye dugnadsarbeide av ildsjeler, og med Rusvik som vannkilde.  


Etter hvert som kommunen vokste klarte ikke vannverket å produsere nok vann fra egen kilde, og det ble i en periode mer eller mindre stopp i nybygging. Etter hvert fikk vi en forbindelse til Moss, slik at vi kunne få dekket det økte behovet fra MOVAR. Med en kilde i hver ende har vi en god reserve når feil oppstår.

Vi har et tipp topp moderne renseanlegg som ble satt i drift i 2006. 

Gjennom årene har Våler Vannverk vært AL og BA, men p.g.a ny lov måtte vi endre selskapsform, og årsmøte i 2011 valgte da å omdanne selskapet til et Samvirkeforetak (SA). Selskapet ledes av et styre som velges på årsmøte hvert år. Vi har en egen valgkommite som legger frem en innstilling på årsmøte.

Våler Vannverk er et selvstendig privat selskap og har IKKE noe med Våler kommune å gjøre når det gjelder økonomi eller ledelse av selskapet. Men vi har et nært samarbeid bl.a. om felles vannmåler for beregning av vann– og kloakkavgift. Vi samarbeider også nært i fbm. med utbygning av nye områder, og ikke minst når områder må oppgraderes.

Utover Samvirkeloven, og Drikkevannsforskriften er det årsmøte, som avholdes innen utgangen av juni måned hvert år, og våre vedtekter som er retnignsgivende for vår virksomhet. Vedtektene fastsetter hva som skal behandles på årsmøte.

I dag holder vi til i 2. etg.hos Asfalt Remix, på Folkestad industrifelt. Vadbakken 6  

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse