• Bransje
  Helsetjenester
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  923655905
 • Antall ansatte
  59
 • Nettside
  Tian helse AS
 • Adresser
  Besøksadresse
  Mølnholtet 42
  9414  HARSTAD

Tian helse AS oppføring hos:

Tian helse AS

Tian Helse skreddersyr tilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelse og mestring.

Vår virksomhetsstrategi

Gjennom lang praksiserfaring og kompetanse innenfor spesifikke helse – og omsorgstjenester i Norge ansetter vi den rette kompetansen for å utarbeide helhetlige tilbud innenfor somatikk og andre spesifikke målgrupper hvor det er behov for nytenkning. Vi streber etter å skape gode tilbud for bestemte målgrupper i samfunnet. Vi vil ligge i forkant av nye samfunnsutfordringer og jobber målrettet for å skape de beste tilbudene for våre målgrupper.

Vår visjon

Tian Helse sin visjon er å være den foretrukne tilbyderen av innovative helse- og omsorgstjenester for våre målgrupper.

Bakgrunn

Bak Tian Helse står ekteparet Mona og Morten Sørgård. De har selv en sønn – Tian Thrane Sørgård – som har barneautisme og alvorlig utviklingshemming, og har selv kjent på kroppen hva vil si å være pårørende til et barn med spesielle behov.

Deres sterke ønske om å gi sin sønn et godt avlastningstilbud og deres brennende engasjement for å hjelpe mennesker med lignende utfordringer, gjorde at de i sin tid tok sats og etablerte KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning), og nå Tian Helse.

Basert på lang erfaring innenfor ulike helse og omsorgstjenester gjennom mange år har vi sett et økende behov for tjenester som fokuserer på helhetlige tilbud med bruker i sentrum.
Vi har etablert et heleid norsk selskap som en del av Tian gruppen med hovedsete i Harstad. Selskapet overtar en solid eiendomsportefølje egnet for våre målgrupper. Flere av våre anlegg er godt tilrettelagt for tilbud innenfor somatikk, psykiske lidelser, rusproblematikk og andre utfordringer, og samtlige ligger idyllisk til med landlige omgivelser.

Vi skal være det beste tilbudet og et ledende kompetanse- senter for barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov. Tian Helse er basert på individuell tilpasning og tilrettelegging med et variert, fleksibelt og målrettede valg av metodisk tilnærming. I Tian Helse har vi også spisskompetanse. Den skal opprettholdes og utvikles kontinuerlig.

Vi gir et godt, variert og individuelt tilpasset innhold på et høyt faglig nivå. Personalet skal engasjere, være fleksibel, kompetent og stabilt.

Tian Helse har tro på at den enkelte vil utvikle seg og oppleve mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter. Vi skreddersyr tilbudet til hver enkelt bruker som er hos oss, vi er alle ulike og med ulike behov.

Vår grunnholdning er å være til stede sammen : brukere, pårørende, ansatte og alle involverte i Tian Helse.

Tiangruppen er et godt etablert investerings og forvaltningsselskap med hovedkontor i Harstad. Selskapet har sin virksomhet konsentrert innen eiendom, finansinvesteringer og enkeltinvesteringer i forskjellige bransjer og disponerer en betydelig kapitalbase og har ambisiøse mål for fremtiden.

Tiangruppen planlegger ytterligere vekst og vil i løpet av kort tid etablere en ny virksomhet innen helse og omsorg.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.