Adresse


Østerbo
1764  HALDEN

Stiftelsen Østerbo videregående skole oppføring hos:

Stiftelsen Østerbo videregående skole

Stiftelsen Østerbo videregående skole er en kristen skole godkjent etter lov om frittstående skoler. Skolen har som primært formål å gi yrkesopplæring til rusmisbrukere i rehabilitering. Dette skjer i nært samarbeid med Østerbo Evangeliesenter. Skolen tar også inn elever med generelle lærevansker, konsentrasjonsvansker eller lignende

Skolens tilbud er rettet mot elever som har behov for særskilt tilrettelegging. Skolen kan ta inn voksne søkere uten rett til opplæring. Maksimalt elevtall er 66.

 


Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse