Adresse


Skogryggveien 14
0781  OSLO

Stiftelsen Bratteklev Skipsverft

Et levende museum

Bratteklev skipsverft er et tilnærmet komplett skipsverft fra 1870-årene fredet av Riksantikvaren i 1993. Familien Smith-Sørensen, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune har sammen etablert en stiftelse som har som formål å bevare og utvikle Bratteklev skipsverft, i samsvar med fredningsvedtak og bruksrett, til nytte for allmenheten.

De fredede eiendommene på Bratteklev er en viktig del av den maritime kulturarven i Arendalsområdet. Skipsverftet er det best bevarte skipsverftet fra treskipstiden langs Skagerrakkysten, og anlegget representerer både den typen teknisk/industriell virksomhet og kombinasjonsdrift som var vanlig på Sørlandet.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater