• Bransje
  Samferdsel og infrastruktur
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  971032081
 • Antall ansatte
  7585
 • Nettside
  Statens Vegvesen region sør

Adresse

Statens Vegvesen region sør


Statens vegvesen arbeider for du skal komme trygt fram uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. Vår oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge. Vi har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og trafikanter.

Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner (Region øst, Region sør, Region nord, Region vest og Region midt). Etaten ledes av en vegdirektør, mens hver region ledes av regionvegsjefer. Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Direktoratet har også enheter i Lillehammer, Steinkjer, Trondheim, Tromsø og Vadsø bl.a.

Regionvegkontorene ligger på Lillehammer (Region øst), i Arendal (Region sør), i Leikanger (Region vest), i Molde (Region midt) og i Bodø (Region nord). Regionene har vegavdelinger i alle fylker. Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler (VTS) fordelt over landet.

Ved utgangen av 2015 hadde Statens vegvesen 7585 ansatte fordelt på 7313 hele stillinger. 38 prosent av medarbeiderne er kvinner.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse